Uczestnicy szkolenia zapoznają się z biblioteką ASP.NET MVC wraz z WebAPI. Jest to najpopularniejszy obecnie zestaw narzędzi do wytwarzania aplikacji intranetowych i internetowych oraz serwisów REST dla platformy .NET.

Zajęcia mają na celu przeprowadzenie uczestników przez cały cykl wytwarzania aplikacji webowej. Dlatego też, wszystkie ćwiczenia praktyczne będą związane z elementami tego samego przykładowego serwisu, tworzonego podczas ćwiczeń.

Dodatkowym atutem szkolenia jest wdrożenie w punkty rozszerzeń dostępne w bibliotece ASP.NET MVC, które mogą być użyte w celu lepszej organizacji projektów.

Szkolenie prowadzone jest przez wieloletnich praktyków, którzy używają ww. rozwiązań w pracy codziennej.

Zakres szkolenia

Szkolenie obejmuje:

 • Podstawowe elementy Model-View-Controller
 • Komponenty pomagające w organizacji projektów:
  • Szablony (Template)
  • Układy (Layout)
  • Obszary (Area)
 • Praktyczne zapoznanie się z zaawansowanymi częściami MVC:
  • Filtry akcji
  • Dependency Injection
 • Nabycie wiedzy w zakresie poprawnej obsługi elementów standardu HTTP, w szczególności Cache-Control
 • Podstawy tworzenia serwisów REST przy pomocy WebAPI

Wymagania

Od uczestników szkolenia wymaga się:

 • Posługiwania się środowiskiem Visual Studio
 • Znajomość języka C#
 • Podstawowa znajomość HTTP oraz HTML

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do:

 • Programistów środowiska .NET

Cele szkolenia

Głównymi celami szkolenia są:

 • Przygotowanie uczestników do wytwarzania serwisów internetowych w oparciu o bibliotekę ASP MVC .NET
 • Przekazanie podstawowych wzorców aplikowanych przy pomocy mechanizmów biblioteki
 • Nabycie umiejętności mapowania elementów REST oraz standardu HTTP na elementy biblioteki

Umiejętności zdobywane podczas zajęć

Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu zdobędą następujące umiejętności:

 • Projektowanie i implementacja warstwy webowej projektów na platformie .NET
 • Wytwarzanie usług REST przy użyciu .NET
 • Aplikacja elementów protokołu HTTP w aplikacjach na platformie .NET

Parametry szkolenia

Szkolenie trwa 3 dni (3*7 godzin).

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  1. Model-View-Controller wzorzec
  2. Struktura projektu ASP.NET MVC dla VisualStudio
 2. Podstawowe elementy MVC
  1. Modele
  2. Widoki
   1. Podstawowe widoki
   2. Szablony (Template)
   3. Układy (Layout)
  3. Kontrolery
 3. Elementy zaawansowane
  1. Obszary (Area)
  2. Filtry
  3. Użycie kontenera odwrotnych zależności
  4. Mechanizm budowania widoków
 4. Http a MVC
  1. Cache-Control: wersjonowanie, ETagi
  2. Range
 5. WebAPI
  1. a. REST

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email