Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do administratorów systemów informatycznych oraz programistów Java EE zainteresowanych rozszerzeniem swoich umiejętności o konfigurowanie serwera aplikacyjnego JBoss.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest poznanie konfigurowania serwera JBoss oraz uruchamiania na nim aplikacji zgodnych z Java EE.

W szczególności uczestnicy:

 • zapoznają się ze specyfiką budowy microcontainera, usług i komponentów serwera JBoss oraz ich konfigurowania,
 • dowiedzą się jaka jest rola usług nazewniczych w procesie udostępniania są usługi serwera aplikacjom,
 • nauczą się konfigurować połączenia do zewnętrznych systemów w szczególności do baz danych oraz integrować je razem z usługami serwera,
 • poznają budowę aplikacji zgodnych z Java EE oraz specyfikę ich uruchamiania za pomocą wbudowanych kontenerów serwletów i komponentów EJB 3,
 • dowiedzą się do czego służy komunikacja asynchroniczna oraz jak konfigurować kolejki i tematy służące do przesyłania komunikatów pomiędzy komponentami systemu informatycznego,
 • nauczą się konfigurować wiele serwerów w ramach klastra oraz uzupełniać go o programowy loadbalancer,
 • nauczą się monitorować serwer za pomocą wbudowanych oraz zewnętrznych narzędzi,
 • uzupełnią wiadomości o sugestie dotyczące konfigurowania środowiska produkcyjnego.

Mocne strony szkolenia:

Szkolenie obejmuje nie tylko zagadnienia związane z konfiguracją serwera JBoss ale jest rozszerzone o informacje pozwalające całościowo spojrzeć na specyfikę uruchamiania aplikacji zgodnych z Java EE.

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość zasad działania aplikacji internetowych, rozproszonych systemów informatycznych oraz protokołów sieciowych (tcp/ip, http, https). Znajomość platformy Java nie jest wymagana jednak jej podstawy pozwolą na lepsze zrozumienie materiału szkolenia.

Parametry szkolenia:

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

W trakcie warsztatów, oprócz prostych ćwiczeń, projektowana i implementowana jest prosta kompleksowa aplikacja.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Instalacja produktu
  • Przygotowanie do instalacji
   • minimalne wymagania systemowe
   • wybór systemu operacyjnego
   • wybór i pozyskanie wersji instalacyjnej produktu
   • wybór i pozyskanie właściwej maszyny JVM
  • Instalacja produktu
  • Konfiguracja środowiska dla JBoss
  • Uruchomienie/zatrzymanie serwera aplikacji
  • Tryby pracy standalone/domain
 2. Podstawowa administracja usługami JBoss
  • Organizacja serwera JBoss
  • Architektura serwera
  • Architektura JBoss deployer
  • Podsystemy usługowe JBoss
 3. Konfigurowanie usługi JNDI
  • Przeznaczenie usług nazewniczych w środowisku serwera aplikacji
  • Architektura usług nazewniczych implementowana w JBoss
  • Zarządzanie usługami nazewniczymi – zadania administratora, narzędzia
 4. Konfiguracja kontenera webowego - instalacja aplikacji
  • Konfiguracja wbudowanego serwera http
  • Struktura modułu aplikacji internetowej
  • Proces deploy’u aplikacji internetowej
 5. Instalacja komponentów biznesowych
  • Połączenia klienckie do komponentów biznesowych (RMI)
  • Organizacja komponentów biznesowych po stronie serwera
  • Konfiguracja właściwości kontenera EJB
  • Struktura modułu komponentu EJB
  • Proces deploy’u komponentu EJB
 6. Konfiguracja połączeń z bazą danych
  • Podsystem JCA – informacje ogólne o architekturze umożliwiającej integrację zewnętrznych zasobów ze środowiskiem serwera aplikacji
  • Konfiguracja źródeł danych JDBC
  • Wykorzystanie źródeł danych w aplikacjach osadzonych na platformie JBoss
 7. Konfiguracja podsystemu JMS
  • Architektura podsystemu wymiany komunikatów JMS – opis modelu komunikacji, oraz sposobu wykorzystania podsystemu przez aplikacje
  • Elementy podsystemu komunikacji – wyszczególnienie i opis przeznaczenia
  • Konfiguracja podsystemu komunikacji – dla każdego z elementów wskazanie istotnych parametrów konfiguracyjnych
 8. Bezpieczeństwo
  • Użytkownicy, role
  • Domena bezpieczeństwa
  • Zabezpieczanie aplikacji web
  • Konfiguracja SSL
 9. Środowisko klastrowe
  • Konfiguracja
  • Tryb pracy domain
  • Połączenie Tomcat + Apache
  • Load balancing aplikacji web
  • Load balancing Stateless Session Bean
  • Replikacja sesji HTTP
  • Replikacja stanu Statefull Session Bean
  • Replikacja drzewa JNDI
 10. Zarządzanie i monitoring
  • Narzędzie konsolowe
  • JMX
  • Monitoring za pomocą JConsole i VirtualVM

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email