Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane w szczególności do administratorów, devopsów, programistów oraz testerów wykorzystujących rozwiązania oparte platformę Java Entrprise Edition.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest praktyczne poznanie serwera aplikacyjnego WildFly,a także możliwości w zakresie jego konfiguracji i administracji. Poruszane będą m.in. zagadnienia takie jak: * instalacja i uruchamianie serwera na różnych systemach operacyjnych * konfiguracja poszczególnych kontenerów i podsystemów * platforma Java EE oraz jej wybrane standardy * wdrażanie aplikacji * monitorowanie pracy serwera * konfiguracja w środowisku produkcyjnym obejmująca klastrowanie i load balancing

Mocne strony szkolenia:

 • Warsztatowy charakter - wszystkie omawiane zagadnienia demonstrowane są praktycznie przez prowadzącego i wykonywane przez uczestników
 • W czasie zajęć poruszane są wybrane elementy z zakresu JEE co ułatwia naukę i pozwala na lepsze zrozumienie kontekstu
 • Podczas szkolenia wykorzystywana jest najnowsza wersja serwera WildFly lub taka którą wskaże klient

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość ekosystemu Java

Parametry szkolenia:

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  • Przegląd nowości w aktualnej wersji
  • Instalacja
  • Tworzenie kont administracyjnych
  • Uruchamianie / zatrzymywanie serwera
  • Podnoszenie serwera przy starcie systemu
  • Omówienie struktury katalogów i plików
  • Rozwiązywanie problemów związanych ze startem
 2. Podstawy zarządzania i konfiguracji
  • Tryby zarządzania - standalone vs. domain
  • Podstawowe pliki konfiguracyjne i ich struktura
  • Zarządzanie z poziomu konsoli web
  • Zarządzanie z poziomu CLI
  • Praca w trybie offline
  • Historia operacji i snapshots
  • Przeglądanie statystyk
 3. Administracja
  • Konfiguracja w trybie standalone oraz domain
  • Wdrażanie aplikacji
  • Konfiguracja polaczenia do bazy danych
  • Konfiguracja kontenera web (serwer Undertow)
  • Konfiguracja kontenera EJB
  • Konfiguracja JMS (ActiveMQ Artemis)
  • Logowanie
  • Moduły
  • Class loading
 4. Clustering i load balancing
  • Konfiguracja i uruchamianie serwera w ramach klastra
  • Wykorzystanie pamięci cache
  • Load balancing z wykorzystaniem mod_cluster
  • Undertow jako load balancer
 5. Bezpieczeństwo
  • Security domains
  • Login modules
  • Dostęp oparty o role
  • Konfiguracja Secure Socket Layer
  • Zabezpieczanie dostępu do konsoli administracyjnej
 6. WildFLy + Docker
  • Wprowadzenie do narzędzia Docker
  • Uruchamianie obrazów z serwerem WildFly
  • Komunikacja między kontenerami
  • Tworzenie własnych obrazów

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email