Szkolenie realizowane we współpracy z firmą

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób biorących udział w projektach programistycznych: kierowników projektów, programistów, architektów, testerów.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie i nauczenie uczestników korzystania z głównych zwinnych metodyk i ich praktyk.

W szczególności uczestnicy:

Nauczą się prowadzenia projektów zgodnie ze zwinnymi metodykami. Poznają metodyki Scrum, Kanban oraz Extreme Programming, nauczą się je wykorzystywać we własnych projektach, oraz będą mieli okazję wypróbować nowe umiejętności w praktyce w ramach warsztatów i ćwiczeń wykonywanych pod okiem prowadzących.

Mocne strony szkolenia:

Zdobycie wiedzy teoretycznej i przeniesienie jej na praktykę w czasie ćwiczeń wykonywanych pod kierunkiem doświadczonych trenerów – pracujących na co dzień jako członkowie i coachowie zwinnych zespołów.

Wymagania:

W czasie szkolenia uczestnicy wprowadzani są od podstaw w świat zwinnych metodyk (Scrum, Kanban, Extreme Programming) i ich praktyk, tak więc nie ma żadnych wymagań wstępnych stawianych uczestnikom.

Parametry szkolenia:

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Wielkość grupy: maks. 15 osób.

Program szkolenia

 1. Zwinne procesy
  • role
  • iteracje vs praca ciągła
  • zarządzanie scenariuszami i zadaniami
  • retrospekcje
 2. Zwinny zespół
  • budowa zespołu
  • współpraca
  • samoorganizowanie się
  • angażowanie klienta
  • praktyki programistyczne
 3. Planowanie i szacowanie
  • szacowanie wielkości i pracochłonności wymagań
  • liczenie prędkości zespołu pracującego w Scrumie
  • Lead Time i WIP - planowanie w Kanbanie
  • określanie terminów i zakresów funkcjonalnych wdrożeń
 4. Transformacja zespołów
  • nowe role w projekcie
  • zmiany organizacyjne
  • wprowadzanie zwinnych praktyk i procesów

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email