Szkolenie autorskie Karoliny Zmitrowicz

Na początku każdego projektu informatycznego zawsze istnieje potrzeba biznesowa. Poprawa lub automatyzacja procesów biznesowych, rozszerzenie funkcjonalności istniejącego oprogramowania, otwarcie nowych kanałów dostępu dla klientów - są to przykłady różnych potrzeb biznesowych tworzących fundamenty dla projektu informatycznego. Każda taka potrzeba musi być przeanalizowana i przekształcona w rozwiązanie.

Tym zajmuje się analiza biznesowa. Powodzenie projektu w dużej mierze zależy od umiejętności i doświadczenia analityka biznesowego – aby móc zebrać prawidłowe potrzeby biznesowe, opracować na tej podstawie wymagania na rozwiązanie, przeanalizować je uwzględniając kontekst biznesowy danej organizacji a następnie zamodelować jako projekt rozwiązania, potrzebne są specyficzne kompetencje.

Program szkolenia obejmuje standardowy obszar analizy biznesowej bazujący na BABOK - Business Analysis Body of Knowledge - wzbogacony o aspekty praktyczne. Każde kluczowe zagadnienie jest omawiane teoretycznie, po czym ćwiczone w praktyce. Szkolenie w 70% to warsztaty z użyciem narzędzi, ćwiczenia i dyskusje, dzięki czemu uczestnicy mogą nabyć praktycznych umiejętności potrzebnych w pracy analityka biznesowego. Warsztaty opierają się na koncepcji gry symulacyjnej umożliwiającej uczestnikom przejście przez wszystkie etapy analizy biznesowej.

Adresaci szkolenia

Pracownicy firm IT:

 • analitycy biznesowi i systemowi,
 • inżynierowie oprogramowania zajmujący się projektowaniem rozwiązań biznesowych,
 • osoby zajmujące się projektowaniem nowych produktów i usług,
 • osoby odpowiedzialnych za zarządzanie i usprawnianie procesów biznesowych orgnizacji,
 • osoby planujące rozwój kariery zawodowej w kierunku analizy biznesowej,
 • osoby odpowiedzialne za procesy analityczne w organizacji IT,
 • konsultanci IT, którzy chcą zdobyć podstawową wiedzę i podstawowe zrozumienie analizy biznesowej.

Pracownicy urzędów, ministerstw, administracji publicznej etc., zaangażowani w prace nad rozwijaniem, utrzymywaniem, modyfikacją systemów IT, planowaniem nowych strategii i kierunków rozwoju, doskonaleniem procesów organizacyjnych oraz wprowadzaniem innowacji.

Wymagania

Warsztaty realizowane są przy użyciu narzędzi (enterprise architect oraz xmind). Uczestnicy powinni zapoznać się z podstawowymi funkcjami narzędzia przed rozpoczęciem szkolenia. Wymagana jest podstawowa wiedza o procesie wytwarzania produktów informatycznych oraz o funkcjonowaniu organizacji.

Parametry szkolenia

5*8 godzin (5*7 godzin netto) wykładów i warsztatów.Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Wprowadzenie do analizy biznesowej
  1. Analiza biznesowa w kontekście
  2. Koncepcja wymagania
 2. Planowanie analizy biznesowej
  1. Plan analizy biznesowej
  2. Koncepcja interesariuszy
  3. Warsztaty: opracowanie planu analizy

Dzień 2

 1. Analiza strategiczna
  1. Cele i potrzeby biznesowe 2 Procesy biznesowe i analiza luk
  2. Uzasadnienie biznesowe
  3. Warsztaty: opis procesów biznesowych (notacja BPMN), określanie celów biznesowych
 2. Komunikacja i zarządzanie wymaganiami
  1. Proces zarządzania wymaganiami - ramy procesu, niezbędne elementy
  2. Komunikacja wymagań
  3. Śledzenie powiązań
  4. Warsztaty: opracowanie planu komunikacji

Dzień 3 i 4

 1. Pozyskiwanie (identyfikacja) wymagań
  1. Techniki pozyskiwania wymagań
  2. Dokumentacja wyników
  3. Warsztaty: zastosowanie technik pozyskiwania wymagań
 2. Analiza i dokumentacja wymagań
  1. Organizacja wymagań
  2. Priorytetyzacja wymagań
  3. Powiązania i zależności
  4. Modelowanie rozwiązania (notacja UML, prototypowanie GUI - ekranów użytkownika)
  5. Dokumentacja wyników (standard IEEE 830, inne formy dokumentacji)
  6. Warsztaty: analiza i modelowanie pozyskanych wymagań

Dzień 5

 1. Ocena rozwiązania
  1. Ocena i walidacja rozwiązania
  2. Warsztaty: opracowanie materiałów do oceny rozwiązania
 2. Zapewnienie jakości i kontrola jakości
  1. Proces przeglądu
  2. Listy kontrolne
  3. Warsztaty: opracowanie list kontrolnych do badania jakości specyfikacji wymagań oraz przegląd specyfikacji wymagań

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email