Partner merytoryczny

Adresaci szkolenia

Dane tekstowe stanowią co najmniej 70% wszystkich danych generowanych w systemach informatycznych, a dodatkowo są to dane rzadko wykorzystywane w celu analizy i odkrywania wiedzy. Szkolenie ma przybliżyć problemy przetwarzania i analizy danych tekstowych. Szkolenie skierowane jest do:

 • programistów, pragnących zastosować w swoich systemach metody odkrywania wiedzy z danych tekstowych

 • dla analityków, którzy chcą rozbudować swój warsztat analityczny o narzędzie analizy danych tekstowych

 • osób zainteresowanych zastosowaniem narzędzi statystycznych, metod uczenia maszynowego w pracy z danymi tekstowymi

Wymagana podstawowa wiedza z programowania w dowolnym języku (np. Python, R, matlab itp).

Cel szkolenia

Nauczenie szeregu narzędzi do pracy z danymi tekstowymi, przedstawienie szeregu przykładów użycia pokrywających większość tematów tej dziedziny. Zaprezentowanie podstawowych języków w pracy z tekstami: R, Python oraz Java.

Mocne strony szkolenia

Dużo przykładów użycia do wykorzystania w życiu/pracy, szerokie zapoznanie słuchacza z dziedziną analizy danych tekstowych, i możliwościami jej wykorzystania w pracy

Wymagania

Minimalne doświadczenie z programowaniem, doświadczenie w analizie danych.

Parametry szkolenia

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Praca z danymi tekstowymi

  • Dane tekstowe - ich charakterystyka, trendy

  • Analiza danych tekstowych a odkrywanie wiedzy z danych tekstowych

  • Krajobraz dziedziny - spacer po różnych obszarach i ich zastosowaniach

  • Języki programowania do pracy nad analizą danych tekstowych

  • Data Scientist - zawód, który głównie pracuje z danymi tekstowymi

 2. Wstępne przetwarzanie danych oraz proste narzędzia statystyczne

  • Wprowadzenie do R

  • Pakiet ‘tm’ do pracy z tekstami

  • Czytanie danych

   • istniejące korpusy np. crude, acq.

   • z katalogu plików

   • z pliku tekstowego

   • z Internetu

  • Czyszczenie i Normalizacja danych

   • usuwanie nieistotnych słów tzw. stop words

   • usuwanie znaków punktacji oraz liczb

   • sprowadzanie do małych liter

   • stemming/lemmatyzacja

  • Budowanie macierzy Term-Document

  • Wyszukiwanie częstych terminów

  • Wyszukiwanie asocjacji

  • Usuwanie rzadkich terminów

  • Mierzenie podobieństwa między dokumentami i terminami

   • Miara Cosinusowa

   • Miara Jaccarda

  • Wizualizacja ważności terminów w postaci chmury słów

  • Tagowanie tekstu częściami mowy

  • Przykłady użycia wstępnego przetwarzania tekstów na zbiorach wpisów StackOverflow, korpusach crude, acq, czy danych z Internetu

  • Przykłady czytania danych z dobrze zdefiniowanych API (np. TwiiterR)

  • Web scrapping z użyciem R na przykładzie pobierania i agregowanie statystyk NHL

  • Parsowanie HTML z użyciem R

 3. Zaawansowane przetwarzanie i wizualizacja danych

  • Analiza Sentymentu

   • podejście słownikowe,

   • oparte na probabilistycznych modelach bayesowskich

  • Rozpoznawanie nazw własnych (ang. Name Entity Recognition)

  • Wykrywanie fraz (np. rzeczownikowych czy czasownikowych)

  • Drzewa rozkładu

   • Penn TreeBank

   • Składnica

  • Przekrój metod wizualizacji danych w R

   • word length counts plot,

   • word frequency plots,

   • word clouds,

   • correlation plots,

   • letter frequency plot,

   • letter position,

   • heatmap

  • Grupowanie tekstów za pomocą różnych metod

   • Metody data-centric

    • Hierarchical Agglomerative Clustering,

    • K-means,

   • Metody description-centric

    • Carrot2 oraz Yippy,

    • SnSRC,

  • Klasyfikacja na przykładzie detekcji spamu

   • K Nearest Neighbours,

   • SVM,

   • Naive Bayes

  • Semantyczne podobieństwo tekstów

 4. Przetwarzanie danych tekstowych – przykłady użycia zaczerpnięte z komercyjnych projektów

  • Python i NLTK w kilku krokach na przykładach: wykrywanie wzorców w danych tekstowych, budowanie słowników nazw własnych, pełno tekstowe wyszukiwanie z użyciem Apache Lucene, miary współwystępowanie jako podstawa mierzenia podobieństwa semantycznego.

  • Budowanie bag-of-words z użyciem filtrów części mowy oraz nazw własnych

  • Indukcja znaczeń słów oraz grupowanie wyników według znaczeń

  • Budowanie w Javie ekstraktorów danych np. ScholarExtractor

  • Ekstrakcja słów kluczowych z tekstów w Javie

  • Klasyfikacja publikacji według taksonomii OSJ w Javie

  • Wyszukiwanie podobnych kierunków studiów w oparciu o ich opisy kompetencji zapisane w plikach doc(x)/pdf (przetwarzanie tekstów za pomoca Apache Tika, oraz ekstrakcja symboli z tekstów w celu zbudowanie ustrukturyzowanej reprezentacji wektorowej, miara Jaccarda jak alternatywa dla cosinusowej)

  • Wzbogacanie semantyczne z użyciem Javy oraz zasobów wiedzy (np. Wikipedia and BabelNet)

Pytania?

* Wymagane.
** Szczegóły promocji w Regulaminie.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email