Partner merytoryczny

Adresaci szkolenia

Dane tekstowe stanowią co najmniej 70% wszystkich danych generowanych w systemach informatycznych, a dodatkowo są to dane rzadko wykorzystywane w celu analizy i odkrywania wiedzy. Szkolenie ma przybliżyć problemy przetwarzania i analizy danych tekstowych. Szkolenie skierowane jest do:

 • programistów, pragnących zastosować w swoich systemach metody odkrywania wiedzy z danych tekstowych

 • dla analityków, którzy chcą rozbudować swój warsztat analityczny o narzędzie analizy danych tekstowych

 • osób zainteresowanych zastosowaniem narzędzi statystycznych, metod uczenia maszynowego w pracy z danymi tekstowymi

Wymagana podstawowa wiedza z programowania w dowolnym języku (np. Python, R, matlab itp).

Cel szkolenia

Nauczenie szeregu narzędzi do pracy z danymi tekstowymi, przedstawienie szeregu przykładów użycia pokrywających większość tematów tej dziedziny.

Mocne strony szkolenia

Dużo przykładów użycia do wykorzystania w życiu/pracy, szerokie zapoznanie słuchacza z dziedziną analizy danych tekstowych, i możliwościami jej wykorzystania w pracy

Wymagania

Minimalne doświadczenie z programowaniem, doświadczenie w analizie danych.

Parametry szkolenia

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Praca z danymi tekstowymi
  • Dane tekstowe - ich charakterystyka, trendy
  • Analiza danych tekstowych, eksploracja tekstu, a przetwarzanie języka naturalnego
  • Krajobraz dziedziny - spacer po różnych obszarach i ich zastosowaniach
  • Języki programowania do pracy nad analizą danych tekstowych
  • Data Scientist - zawód, który głównie pracuje z danymi tekstowymi
 2. Pozyskiwanie i wstępne przetwarzanie danych
  • Wprowadzenie do Python
   • Pakiet Pandas
   • Pakiet NLTK
   • Pakiet scikit-learn
  • Czytanie danych
   • istniejące korpusy
   • z pliku tekstowego
   • z katalogu plików
   • z Internetu
  • Czyszczenie i normalizacja danych
   • usuwanie nieistotnych słów tzw. stop words
   • usuwanie znaków specjalnych, przestankowych oraz liczb
   • sprowadzanie do małych liter
   • stemming/lematyzacja
  • Przykłady czytania danych z dobrze zdefiniowanych API (np. Twitter)
  • Pobieranie danych ze stron internetowych (Web scraping)
  • Parsowanie HTML z użyciem Python
 3. Wizualizacja danych tekstowych
  • Opis problemu
  • Dostępne pakiety wizualizacje w Python
  • Przekrój metod wizualizacji danych tekstowych
   • word length counts plot,
   • word frequency plots,
   • word clouds,
   • correlation plots,
   • letter frequency plot,
   • letter position,
   • heatmap
 4. Eksploracja danych tekstowych
  • Budowanie macierzy Term-Document
  • Wyszukiwanie słów kluczowych charakterystycznych dla dokumentów
  • Mierzenie podobieństwa między dokumentami i słowami kluczowymi
   • Miara Cosinusowa
   • Miara Jaccarda
  • Grupowanie tekstów
   • Metody data-centric
    • Hierarchical Agglomerative Clustering,
    • K-means,
   • Metody description-centric
    • Carrot2
  • Klasyfikacja na przykładzie detekcji spamu
   • K Nearest Neighbours,
   • SVM,
   • Naive Bayes
 5. Uczenie maszynowe w analizie języka naturalnego
  • Znakowanie tekstu częściami mowy
  • Analiza wydźwięku (sentiment analysis)
   • podejście słownikowe,
   • podejścia oparte na metodach uczenia maszynowego.
  • Rozpoznawanie nazw własnych (ang. Named Entity Recognition)
  • Semantyczne podobieństwo słów i tekstów
  • Wykrywanie fraz (np. rzeczownikowych czy czasownikowych)
  • Drzewa rozkładu
   • Penn TreeBank
   • Składnica

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email