Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do programistów, administratorów oraz kadry manadzerskiej, którzy chcą wykorzystać system analizy kodu SonarQube.

Cel szkolenia:

Uczestnicy po odbyciu szkolenia będą potrafić prawidłowo korzystać z narzędzia analizy kodu jakim jest SonarQube oraz wdrożyć je w swoich organizacjach na potrzeby prowadzonych projektów. Omówione zostaną możliwości tego narzędzia oraz modele pracy. Uczestnicy zapoznają się z podstawami teoretycznymi analizy kodu oraz z SonarQube od strony funkcjonalnej oraz administracyjnej. Przedstawione zostaną różnorodne rozszerzenia oraz narzędzia zewnętrzne wspomagające pracę z SonarQube.

W szczególności Uczestnicy na bieżąco będą wykonywali różnorodne ćwiczenia, które pozwolą im zapoznać się z systemem SonarQube oraz jego rozszerzeniami.

Mocne strony szkolenia:

Na szkolenie składają się warsztaty przeplatane wykładem. Program obejmuje zarówno ogólne wprowadzenie w tematykę analizy statycznej i dynamicznej kodu, jak i całościowe przedstawienie środowiska produktowego SonarQube. Szkolenie jest unikalne, gdyż tematyka poruszana w jego trakcie nie jest wyczerpująco ujęta w dostępnej literaturze, a wiedza na ten temat jest mocno rozproszona.

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność korzystania z systemu operacyjnego Windows lub Linux oraz znajomość środowiska Eclipse lub IntelliJ Idea.

Parametry szkolenia:

2*8 godzin (2*7 godzin netto)

Program szkolenia

 1. Ryzyka projektowe
  1. Niska jakość kodu
  2. Zbyt późne wykrywanie problemów
 2. Zarządzanie jakością projektu
  1. Zarządzanie jakością projektu
  2. Ciągła integracja i budowa
  3. Ciągłe testowanie
  4. Ciągła inspekcja
  5. Normy
 3. Analiza statyczna kodu
  1. Złożoność cyklomatyczna
  2. Reguły jakościowe
  3. Miary
  4. Metryki
  5. SQALE rating
 4. Analiza dynamiczna kodu
  1. Pokrycie kodu testami
  2. Rodzaje testów
  3. Metryki analizy dynamicznej
 5. Paradygmaty analizy
  1. Pełna analiza
  2. Podgląd
  3. Podgląd przyrostowy
 6. Architektura SonarQube
  1. Komponenty
  2. Współpraca komponentów
 7. Metody wykonania analizy
  1. Narzędzia budowy kodu
  2. Integracja z IDE
 8. Instalacja, konfiguracja, uruchomienie
  1. SonarQube
  2. Rozszerzenia
  3. Skanery
 9. Zagadnienia (issues)
  1. Cykl życia
  2. Poziom istotności
  3. Zagadnienia ręczne
 10. Profile jakościowe
  1. Reguły jakościowe
  2. Dostosowanie do potrzeb projektu
  3. Jednonolita polityka jakościowa
  4. Zasady dziedziczenia
 11. Bramy jakościowe
  1. Statusy
  2. Notyfikacje
  3. Definiowanie bram
 12. Kokpity
  1. Widgety
 13. Widoki różnicowe
  1. W zakresie miar
  2. W zakresie zagadnień
 14. Administracja i bezpieczeństwo
  1. Konta użytkowników
  2. Grupy
  3. System uprawnień
  4. Konfiguracje globalne
 15. Rozszerzenia systemu
  1. Integracja
  2. Zarządzanie
  3. Języki
  4. Analizatory zewnętrzne
  5. Metryki
  6. Wizualizacja i raportowanie
 16. Dobre i złe praktyki
  1. Pre-commit check

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email