Partner merytoryczny

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dedykowane jest osobom chcącym nabrać biegłości w wykonywaniu analiz przestrzennych.

Cel szkolenia:

Zwiększenie zdolności w zakresie posługiwania się narzędziami przydatnymi w opracowywaniu danych przestrzennych. Uczestnik szkolenia będzie przygotowany do rozwiązywania zadań problemowych wymagających wykorzystania analiz przestrzennych.

Mocne strony szkolenia

QGIS jest bezpłatnym i intuicyjnym dla użytkownika Systemem Informacji Geograficznej (GIS), rozwijanym już od czternastu lat. Procedura wykonywania analiz przestrzennych złożona jest zazwyczaj z wielu mniejszych operacji, które należy wykonać w określonej kolejności. Bardzo często analizy przestrzenne wykonywane są w celu odpowiedzi na konkretne pytanie przy pewnych założeniach, np. pokaż obszary położone w odległości większej od 100 metrów od linii brzegowej, których wartość jest mniejsza niż X złotych za metr kwadratowy.

Wymagania:

Podstawowa znajomość programu QGIS.

Program szkolenia

  1. Pozyskanie i przygotowanie danych
  2. Definiowanie zapytań w języku SQL
  3. Wykonywanie analiz wektorowych z wykorzystaniem narzędzi geoprocesingu
  4. Tworzenie analiz sieciowych
  5. Korzystanie z narzędzia „Optymalna droga”
  6. Posługiwanie się statystykami przestrzennymi
  7. Podstawowe statystyki
  8. Macierz odległości zbiorcza
  9. Analiza najbliższego sąsiada
  10. Środek ciężkości

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email