Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone dla osób przygotowujących się do zdania egzaminu Associate Android Developer.

Cel szkolenia:

 • Uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy niezbędnej do zdania egzaminu
 • Przygotowanie do zadania egzaminacyjnego (warsztat - wspólna realizacja aplikacji)

Mocne strony szkolenia:

Szkolenie w maksymalnym stopniu nastawione jest na praktyczne przygotowanie uczestników pod kątem egzaminu Associate Android Developer.
W czasie zajęć realizowany jest projekt zbliżony do tego, który uczestnicy będą musieli stworzyć zdając egzamin. Na bazie doświadczeń
prowadzącego dyskutowane są najważniejsze aspekty zadania, a także przekazywane są dobre praktyki i wzorce.
Szkolenie stanowi solidne powtórzenie i usystematyzowanie posiadanej wiedzy.

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana jest praktyczna umiejętność programowania w języku Java oraz podstawowa znajomość platformy Android.

Parametry szkolenia:

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  • Szczegóły egzaminu
  • Zakres obowiązującego materiału
  • Zadanie praktyczne i sposób jego realizacji
 2. Podstawy tworzenia aplikacji
  • Komponenty
  • Intencje
  • Plik manifestu
  • Zarządzanie zasobami
 3. Aktywności i fragmenty
  • Cykl życia
  • Stos i zarządzanie zadaniami
  • Przywracannie stanu
  • Wykorzystanie podstawowych elementów UI
  • Zarządzanie rozkładem
  • Menu
  • Ekran ustawień
  • Powiadomienia
  • Motywy i stylizacja
 4. Usługi
  • Tworzenie i konfigurowanie
  • Cykl życia
  • Praca w tle i wielowątkowość
 5. Dostawcy treści
  • Tworzenie
  • Implementacja dostępu do danych
  • Wykorzystanie bazy SQLite
  • Uprawnienia
 6. Warsztat praktyczny
  • Wspólna realizacja projektu
 7. Dobre praktyki
  • Projektowanie interfejsu
  • Wykożystanie poszczególnych komponentów
  • Wzorce i praktyki programistyczne
  • Testowanie

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email