Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla programistów posiadających podstawową wiedzę w zakresie JavaScript, którzy chcą poznać nowoczesne poszerzyć swoje kompetencje związane z tworzeniem zaawansowanych aplikacji internetowych działających po stronie przeglądarki.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami programowania w najnowszej wersji języka JavaScript oraz praktycznymi zagadnieniami związanymi z tworzeniem aplikacji internetowych w architekturze “Single-page application” przy użyciu frameworka Angular.

Osoby, które ukończą szkolenie dowiedzą się jak:

 • konstruować elastyczne i wydajne aplikacje w JavaScript oraz TypeScript z wykorzystaniem najnowszych możliwości tych języków,

 • używać technik programowania funkcyjnego i reaktywnego do rozwiązywania typowych problemów

 • prawidłowo i efektywnie skonfigurować środowisko do efektywnej pracy z zaawansowanymi projektami front-endowymi,

 • stosować mechanizmy zapewniania jakości kodu aplikacji w JavaScript,

 • stworzyć modularną i skalowalną aplikację opartą na komponentach

Powyższa wiedza umożliwi uczestnikom samodzielne tworzenie zaawansowanych aplikacji webowych.

Mocne strony szkolenia

Charakterystyczną cechą szkolenia jest szeroki zakres przedstawionego materiału przy jednoczesnym skupieniu na aspekcie praktycznym. Największy nacisk położony jest na techniki i narzędzia, które sprawdzają się w rzeczywistych projektach i przynoszą największy wzrost wydajności pracy.
Część warsztatowa szkolenia pozwala na osiągnięcie poziomu umiejętności pozwalającego na samodzielne wykorzystanie zdobytej wiedzy od razu po zakończeniu kursu.

Wymagania

Od uczestników wymagana jest przynajmniej podstawowa umiejętność programowania w języku JavaScript, oraz znajomość podstaw HTML i CSS.

Parametry szkolenia

5*8 godzin (5*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 1. Zaawansowany JavaScript

  • EcmaScript 2015

  • Typy z TypeScript

  • Kod asynchroniczny

  • Obiekt Promise

  • Biblioteka Rx.JS

 2. Narzędzia

  • Webpack

  • Integracja z IDE

  • Weryfikacja kodu z TS Lint

  • Angular CLI

 3. Struktura Aplikacji

  • Architektura Angular

  • Sposoby uruchamiania aplikacji

  • Moduły

  • Komponenty

 4. Komponenty

  • Architektura komponentowa

  • Szablony

  • Wiązanie danych

  • Lokalne Referencje

  • Dynamiczne stylowanie

  • Tworzenie własnych komponentów

  • Wejścia i Wyjścia

  • Enkapsulacja komponentów

  • Projekcja zawartości

  • Selekcja zawartości

  • Cykl życia komponentu

  • Dobre praktyki

 5. Dyrektywy

  • Rodzaje dyrektyw

  • Wbudowane dyrektywy

  • Tworzenie własnych dyrektyw

  • Praca z dynamiczną strukturą

 6. Transformatory (Pipes)

  • Wbudowane transformatory

  • Transformatory czyste i asynchroniczne

  • Tworzenie własnych transformatorów

 7. Moduły i Usługi

  • Tworzenie modułów

  • Tworzenie Usług

  • Wstrzykiwanie usług

  • Dependency Injection

  • Hierarchiczne zależności

  • Singletony i lokalne zależności

 8. Usługa Http

  • Konfiguracja HTTP

  • Połączenie z serwerem

  • Obsługa błędów

  • Praca ze strumieniami

 9. Formularze

  • Formularze Data-Driven

  • Formularze Reaktywne

  • Formularze w Szablonach

  • Praca ze stanem kontrolek

  • Walidacja danych formularza

  • Wyświetlanie komunikatów błędów

 10. Routing

  • Aplikacje SPA (Single Page Application)

  • Konfiguracja routingu

  • Podmiana widoków

  • Dynamiczne parametry

  • Zagnieżdżone ścieżki

  • Router i strumienie

  • Ładowanie danych

  • Ograniczenie dostępu do ścieżek (guards)

 11. Dobre Praktyki

 • Zalecana struktura aplikacji

 • Przygotowanie do wdrożenia aplikacji

 • Testy jednostkowe

 • Testy integracyjne

 • Kompilacja AOT - mniejszy i szybszy build

Zaawansowane / Dodatkowe

 1. Migracja z AngularJS na Angular 2

  • Przygotowanie aplikacji

  • Praca z aplikacją hybrydowa Angular 1 + 2

 2. Efektywne zarządzanie danymi w Angular

  • Niemutowalne struktury danych

  • Strategie wykrywania zmian onPush

  • Alternatywne rozwiązania zarządzania danymi

  • Jednokierunkowy przepływ danych

  • Architektura Redux z RxJS

Pytania?

* Wymagane.
** Szczegóły promocji w Regulaminie.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email