Adresaci szkolenia:

Szkolenie dedykowane dla osób mających doświadczenie w pracy z frameworkiem Angular, chcących poznać bardziej zaawansowane praktyki związane między innymi z architekturą, wydajnością i skalowaniem aplikacji opartych na tym narzędziu.

Cel szkolenia:

 • Wprowadzenie do zaawansowanych zagadnień związanych z programowaniem w ekosystemie Angulara
 • Poznanie dobrych praktyk i wzorców programistycznych

Mocne strony szkolenia:

Charakterystyczną cechą szkolenia jest szeroki zakres przedstawionego materiału przy jednoczesnym skupieniu na aspekcie praktycznym. Największy nacisk położony jest na techniki i narzędzia, które sprawdzają się w rzeczywistych projektach i przynoszą największy wzrost wydajności pracy. Część warsztatowa szkolenia pozwala na osiągnięcie poziomu umiejętności pozwalającego na samodzielne wykorzystanie zdobytej wiedzy od razu po zakończeniu kursu.

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana jest praktyczna znajomość frameworka Angular.

Parametry szkolenia:

3*8 godzin wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

 

Trener w sieci:

Program szkolenia

 1. Architektura aplikacji Angularowych
  • Moduły a skalowanie aplikacji - featured, shared i lazy-loaded
  • Wstrzykiwanie zależności - zagadnienia zaawansowane
  • Poprawny podział odpowiedzialności komponentów
  • Praca z HTTP - globalna obsługa błędów, interceptory
 2. Szczegóły Change Detection
  • Dostępne strategie C.D. komponentów
  • Omówienie roli Zone.js w C.D.
  • Wyłączanie i sterowanie C.D.
 3. Customization
  • Konfiguracja: statyczna lub ładowana dynamicznie
  • Dynamiczne tworzenie komponentów
  • Stylowanie aplikacji
  • Obsługa tłumaczeń
 4. TypeScript
  • Zaawansowane typy
  • TypeScript a struktury niemutowalne
  • Strategie typowania standardowych elementów aplikacji
  • Uzupełnianie brakujących typowań
  • Rozszerzanie wbudowanych typów
  • Praca z niedookreślonymi strukturami
 5. RxJS
  • Zarządzanie subskrypcjami
  • Optymizacja wydajności aplikacji za pomocą RxJS
  • Budowa własnych operatorów
  • Czym jest Subject i jego odmiany
  • Architektura reaktywna
 6. Zarządzanie stanem
  • Rozwiązanie własne za pomocą BehaviorSubject
  • Wprowadzenie do NgRx
  • Efekty
  • Jak korzystać z selektorów
  • Praktyczne wykorzystanie meta-reducerów
  • Ograniczanie boilerplate
 7. Współdzielenie kodu
  • Korzystanie z zewnętrznych bibliotek
  • Budowanie własnej biblioteki
  • Organizacja wielu aplikacji / bibliotek za pomocą Nx
  • Współdzielene kodu z backendem

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email