Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do programistów Java, pragnących tworzyć aplikacje webowe, korzystając z kluczowych technologii Java Enterprise Edition, lub już tworzących w tych technologiach, lecz pragnących pogłębić swoją wiedzę. Szkolenie to jest również wprowadzeniem do zagadnień nowoczesnych aplikacji webowych.

Cel szkolenia:

Uczestnicy dowiedzą się jak projektować i implementować aplikacje na platformie JEE z wykorzystaniem technologii będących treścią szkolenia. Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności tworzenia skalowanych aplikacji, zgodnie z arkanami sztuki.

W szczególności:

 • Uczestnicy poznają dogłębnie specyfikacje Servlet i JSP, w stopniu na tyle szczegółowym, by zmierzyć się z egzaminem SCWD.
 • Dowiedzą się jak komunikować się z bazą danych za pomocą JDBC API.
 • Zapoznają się również z zagadnieniami tworzenia aplikacji z wykorzystaniem ww. technologii w połączeniu z architekturą MVC, w tym frameworkiem Struts.

Nieodłączną częścią szkolenia jest zapoznanie się z narzędziami wspomagającymi pracę nad projektem (Eclipse,CVS,ANT). W ramach szkolenia jego uczestnicy zapoznają się z jednym z serwerów aplikacyjnych, w zakresie omawianych zagadnień.

Mocne strony szkolenia

Program obejmuje całościowo i wyczerpująco zagadnienia tworzenia aplikacji internetowych w kluczowych technologiach, traktując je niezwykle głęboko i wnikliwie. W czasie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę, umożliwiającą zrozumienie kluczowych zagadnień aplikacji WWW, co umożliwi im dalszy samodzielny rozwój.

Wymagania:

Od uczestników wymagana umiejętność programowania w języku Java oraz podstawy relacyjnych baz danych i SQL.

Parametry szkolenia:

5*8 godzin (5*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów). W trakcie warsztatów, oprócz prostych ćwiczeń, projektowana i implementowana jest prosta kompleksowa aplikacja.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Wstęp do Java Enterprise Edition
  1. Przegląd specyfikacji
  2. Przegląd serwerów aplikacji
  3. Narzędzia
 2. Aplikacje Webowe
  1. Koncepcja, przegląd zagadnień
  2. Protokół HTTP
  3. Podstawy HTML
  4. Ajax
 3. Omówienie składowych aplikacji Webowej w Java Enterprise
  1. Komponenty aplikacji web
  2. Struktura aplikacji
  3. Deskryptor wdrożenia
 4. Tworzenie Servletów
  1. Zasada działania
  2. Cykl życia i metody z nim związane
  3. Metody serwisowe
  4. Pozostałe API
  5. Konfiguracja w deskryptorze wdrożenia
  6. HttpServletRequest
   1. Atrybuty i parametry
   2. Nagłówki i Cookies
   3. Metody związane z dostępem do ścieżki żądania
   4. Pozostałe API
  7. HttpServletResponse
   1. Pisanie do strumienia znakowego oraz binarnego
   2. Nagłówki i Cookies
   3. Błędy i statusy
   4. Redirect i encoding URL
   5. Pozostałe API
  8. Przekierowywanie na inny Servlet lub stronę JSP za pomocą
   1. Forward
   2. Redirect
  9. Obiekty ServletContext i ServletConfig
  10. Klasa HttpSession
   1. Sposoby zapewnienia sesji
   2. Metody związane z cyklem życia sesji
   3. Dostęp do atrybutów
   4. Konfiguracja czasu ekspiracji
 5. Filtry i klasy opakowujące
 6. Klasy nasłuchujące
 7. Zagadnienia współbieżności
 8. JSP
  1. Zasada działania
  2. Podstawowe składowe JSP
   1. Dyrektywy
   2. Wyrażenia
   3. skryptlety
   4. deklaracje
   5. komentarze
  3. Obiekty domyślne
  4. Tagi standardowe
  5. Tagi z biblioteki JSTL
  6. EL
  7. Zasady dobrego programowanie w JSP
  8. Tworzenie własnych bibliotek znaczników (Tagów)
 9. Bezpieczeństwo aplikacji internetowej opartej na JEE
 10. Konfiguracja aplikacji WEB
  1. Stron początkowych
  2. Stron błędów
  3. Bezpieczeństwa
  4. Używanych zasobów i komponentów EJB
  5. Wykorzystanie adnotacji w aplikacji WEB
 11. Zagadnienia wdrożeniowe i architektoniczne
  1. Wdrożenie aplikacji WEB
  2. Wzorce projektowe aplikacji internetowych w tym MVC i REST
  3. Typowe błędy programistów
  4. Zagadnienia skalowalności aplikacji WEB
 12. Podstawy JSF
 13. JDBC
  1. koncepcja JDBC
  2. Poziomy sterowników JDBC
  3. Uzyskiwanie połączenia za pomocą
   1. DriverManager
   2. DataSource
  4. Interfejs Statement i jego rodzaje, wykonywanie
   1. Instrukcji SQL
   2. Prekompilowanych Instrukcji SQL
   3. Procedur składowych
   4. Instrukcji wsadowych
  5. Iterowanie po wynikach, interfejs ResultSet i jego rodzaje
  6. Pobieranie informacji o bazie danych
  7. Typy SQL oraz ich mapowanie
   1. Typy standartowe
   2. Typy XML
   3. Definiowanie własnych typów
  8. Wyjątki
  9. Konfiguracja i rodzaje źródeł danych JDBC w serwerach aplikacji
  10. Transakcje
   1. lokalne oparte na zasobie
   2. podstawy JTA
  11. Wzorce projektowe adresujące integrację warstwy Webowej z warstwą dostępu do danych
  12. Różnice w wersjach 2,3,3 API JDBC
  13. Zagadnienia bezpieczeństwa i skalowalności w kontekście JDBC
 14. JNDI
  1. Koncepcja JNDI
  2. JNDI jako metoda pozyskiwania komponentów w środowisku Java Enterprise Edition
  3. JNDI jako metoda dostępu do zewnętrznych usług katalogowych, na przykładzie LDAP
  4. JNDI API w tym
   1. Wyszukiwanie obiektów
   2. Dołączanie i odłączanie obiektów
  5. Dostępne implementacje
 15. Framework Struts 1.x
  1. Budowa i zasada działania
  2. Akcje
  3. Formularze
   1. Walidacja
   2. Konwersja
  4. Nawigacja
  5. Konfiguracja aplikacji
  6. Mechanizmy szablonowania
  7. Biblioteki Znaczników
  8. Obsługa wyjątków
  9. Wielojęzyczność
 16. Podstawy Framework Struts 2.x
  1. Różnice między wersją 1.x
  2. Podstawowe składowe aplikacji i ich konfiguracja:
   1. Akcje
   2. Ziarna
   3. Interceptory
   4. Pluginy
   5. Organizacja konfiguracji
    1. include’y
    2. stałe
   6. Wykorzystanie annotacji
  3. Przegląd dostępnych pluginów
  4. Biblioteki znaczników (w tym Ajax)
  5. Testowanie
 17. Przegląd alternatywnych frameworków i technik templatowania

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email