Partner merytoryczny

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę z systemami informacji geograficznej, chcących zapoznać się z możliwościami pakietu ArcGIS w przetwarzaniu i wizualizacji danych przestrzennych. Szkolenie trwa jeden dzień z możliwością przedłużenia do dwóch. Drugi dzień w całości poświęcony jest na zajęcia praktyczne, podczas których rozwiązywane będą konkretne problemy zastosowania systemów informacji geograficznej.

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie się z programami wchodzącymi w skład pakietu ArcGIS.
 • Poznanie możliwości pakietu w zakresie przetwarzania danych wektorowych i rastrowych oraz tworzenia kompozycji mapowych.

Mocne strony szkolenia

Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów, posiadających doświadczenia w praktycznym wykorzystaniu systemów GIS. Wiedza teoretyczna połączona z warsztatami praktycznymi – dowiesz się jak wykorzystać zdobyte doświadczenie w swojej pracy.

Wymagania:

Mile widziana znajomość zagadnień GIS.

Parametry szkolenia:

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 1. Zapoznanie z aplikacjami pakietu (ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox, ArcScene, ArcGlobe)
 2. Interfejs graficzny, zarządzanie danymi
 3. Przetwarzanie danych wektorowych (dodawanie i edycja obiektów, kontrola topologiczna, geobaza)
 4. Selekcje atrybutowe i przestrzenne, łączenie tabel, kalkulator pól
 5. Przetwarzanie danych rastrowych (algebra map, reklasyfikacja, kalibracja)
 6. Wybrane narzędzia ArcToolbox
 7. Zewnętrzne źródła danych (usługi przeglądania i pobierania danych)
 8. Wizualizacja danych na mapie (etykietowanie, symbolizacja jakościowa i ilościowa)
 9. Kompozycja mapowa, przygotowanie wydruku

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email