Jaką architekturę wybrać przy tworzeniu aplikacji na platformę Android by zapewnić czysty i utrzymywalny kod?

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie z dobrymi wzorcami architektury aplikacji mobilnych
 • Zrozumienie zalet oraz wad rózncyh podejść przy tworzeniu aplikacji mobilnych
 • Poznanie pełnego cyklu rozwoju aplikacji oraz jego automatyzacji
 • Nabycie wiedzy / umiejętności umożliwiających samodzielny wybór podejść, narzędzi oraz frameworków przy tworzeniu aplikacji na platformę Android

Mocne strony szkolenia:

 • Szkolenie w maksymalnym stopniu nastawione jest na aspekt praktyczny
 • Jego głównym elementem jest rozwinięta część warsztatowa obejmująca zarówno budowę złożonego projektu jak i niezależne ćwiczenia pomagające zrozumieć i utrwalić poruszane zagadnienia
 • Uczestnicy poznają dobre praktyki oraz sposoby rozwiązywania typowych problemów, które mogą pojawić się przy tworzenia aplikacji Android

Adresaci:

 • Szkolenie przeznaczone dla osób juz potrafiących tworzyć aplikacje na platformę Android
 • Programiści chcący zapewnić wysoką jakość aplikacji przy okazji pisząc przejrzysty i utrzymywalny kod

Wtmagania:

 • Od uczestników szkolenia wymagana jest praktyczna umiejętność programowania w języku Kotlin
 • Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa platformy Android oraz doświadczenie w tworzeniu na nią aplikacji

Program szkolenia

 • Wprowadzenie
  • Dlaczego?
  • Zasady SOLID
  • Czysta architektura
  • Testowalność
 • Najpopuarniejsze wzorce architektury
  • Model View Controller
  • Model View Presenter
  • Model View Intent
  • Model View View Model
 • Struktura projektu
  • Modularyzacja
  • Poprawny podział odpowiedzialności komponentów
 • Architektura w projekcie
  • Wstrzykiwanie zależności
  • JetPack Architecture Components - View Models, Live Data
  • DataBinding
 • Asynchroniczność
  • Kod asynchroniczny
  • Wielowątkowość w Androidzie
  • Handlers, Threads, Callbacks
 • RxJava - Strumienie, operatory i zarządzanie wątkami
  • Idea programowania reaktywnego
  • Observable - obserwowalne strumienie danych
  • Operatory
  • RxAndroid w praktyce
 • Coroutines
  • Subroutines i coroutines
  • Kod suspending vs blocking
  • Tworzenie coroutines z CoroutineBuilder
  • CoroutineContext oraz CoroutineScope
  • Dispatchers - praca z wątkami
  • Channels
  • Flows
  • Porównanie do RxJava
 • Continuous Integration
  • Przedstawienie głównych założeń
  • Krótkie porównanie istniejących rozwiązań
  • Konfiguracja CI pipeline przy użyciu Gitlab
 • Testy oraz Code coverage
  • JaCoCo - jak działa, konfiguracja
  • Problemy Kotlina
  • Przygotowanie projektu oraz dodanie do CI
 • Static code analysis for code quality
  • Sonarqube - instalacja oraz konfiguracja
  • Pluginy dla Kotlina oraz JaCoCo
  • Przygotowanie projektu oraz dodanie do CI
 • Continuous Delivery
  • Założenia
  • Automatyczny upload do Play Store

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email