Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do programistów Java pragnących dowiedzieć się jak tworzyć i zarządzać aplikacjami internetowymi w oparciu o architekturę mikroserwisów na Platformie Spring IO z wykorzystaniem takich jej elementów jak Spring Framework, Spring Boot, Spring Cloud, Spring Data, Spring Security i innych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie zasad budowania aplikacji internetowych w oparciu o architekturę mikroserwisów z wykorzystaniem narzędzi dostarczanych przez Platformę Spiring IO. Zobaczymy jak szybko tworzyć aplikacje w przy pomocy Spring Boot, implementować RESTful API bazujące na Spring RESTful MVC, programować dostęp do danych w oparciu o Spring Data, zabezpieczać aplikacje używając Spring Security i zostarczyć usługi infrastrukturalne wykorzystująć Spring Cloud.

Mocne strony szkolenia

Program ukierunkowany jest na zdobycie wiedzy pozwalającej na szybkie i sprawne konstruowanie aplikacji przy użyciu dobrze ze sobą współpracujących narzędzi. Poznamy nie tylko pełny stos aplikacyjny, ale również narzędzie wspomagające nas we wszystkich fazach cyklu życia naszej aplikacji. Dowiemy się jak budować aplikacje testowalne, skalowalne, łatwo zarządzane i elastycznie reagujące na zmiany.

Wymagania

Od uczestników wymagana jest umiejętność programowania w języku Java, znajomość zagadnień programowania aplikacji internetowych w oparciu o protokół HTTP, podstawy relacyjnych baz danych, znajomość podstaowch zasad działania Spring Framework.

Parametry szkolenia

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 1. Spring Boot

  1. Twój pierwszy mikroserwis < 140 znaków

  2. Interfejs linii komend i Groovy Version Manager

  3. Spring Boot Initializer

  4. Spring Boot Starter Maven POMs

  5. Spring IO Guides

  6. Konwencje i konfiguracje

  7. @EnableAutoConfiguration - jak to działa?

 2. Mikroserwisy na Spring IO

  1. Wprowadzenie do mikroserwisów

  2. Czy mikroserwisy są dla Ciebie?

  3. Spring IO BOM

  4. “The 12-factor app”

  5. Konfiguracja w środowisku uruchomieniowym

  6. Pakowanie i uruchamianie lokalne

  7. Uruchamianie w chmurze

 3. Spring i TDD

  1. Elementy TDD & BDD

  2. Testowanie jednostkowe

  3. Testowanie integracyjne

  4. Testowanie zasobów webowych

 4. Projektowanie REST-ful API ze Springiem

  1. Zasoby i ich reprezentacja

  2. Punkt wejścia i inne adresy

  3. Obsługa wyjątków

  4. Modelowanie relacji

 5. Spring Data & Spring Data REST

  1. Definiowanie interfejsów Repository

  2. Tworzenie metod zapytań

  3. Specyfikacje i QueryDSL

  4. Dodawanie własnych implementacji dla wybranych metod

  5. Wsparcie dla Spring MVC

  6. REST-ful API przy pomocy Spring Data REST

 6. Monitoring i zarządzanie

  1. JMX

  2. Actuator

  3. Metryki standardowe i użytkownika

  4. Zdalna konsola

  5. Inspekcja i śledzenie zmian

 7. Konfiguracja w chmurze

  1. Bootstrap

  2. Dynamiczna konfiguracja

  3. Serwer konfiguracji

  4. Szyfrowanie konfiguracji

  5. Klient serwera konfiguracji

 8. Rejestr usług

  1. Konfiguracja serwera rejestru

  2. Konsola serwera rejestru

  3. Klient serera rejestru

  4. Serwer konfiguracji z rejestru

  5. Serwisy zależne dostarczane z rejestru

 9. Bezpiecznik połączeń

  1. Wprowadzenie do wzorca “circuit breaker”

  2. Konfiguracja bezpiecznika połączenia

  3. Kokpit monitorujący połączenia

  4. Konfiguracja klastrowa kokpitu monitorującego obwody połączeń

 10. Równoważenie obciążenia

  1. Równoważenie obciążenia po stronie klienta

  2. Integracja z rejestrem usług

  3. Użycie bezpośrednie

 11. Routing połączeń

  1. Monitoring i równoważenie obciążenia na routerze

  2. Konfiguracja routera w oparciu o rejestr usług

  3. Konfiguracja tras użytkownika

 12. Zabezpieczenia

  1. Logowanie przez formularz i HTTP Basic

  2. Zabezpieczanie adresów URL

  3. Podłączanie bazy użytkowników i uprawnień

  4. Wprowadzenie do OAuth2

  5. Konfiguracja serwera OAuth2

  6. Jason Web Tokoen

  7. Single Sign On

Pytania?

* Wymagane.
** Szczegóły promocji w Regulaminie.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email