Adresaci Szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli kadry zarządzającej w branży IT, analityków i programistów, pragnących zapoznać się z platformą Java Enterprise Edition, w zakresie tworzenia aplikacji klasy Enterprise.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze wszystkimi aspektami związanymi z tworzeniem aplikacji na platformie Java Enterprise Edition. W trakcie szkolenia omówione zostaną główne specyfikacje JEE w zakresie ich charakterystyk i możliwości zastosowania, a także rozwiązania wspomagające realizacje potrzeb biznesowych w aplikacjach Enterprise, takie jak BPM czy reguły biznesowe.

Omówione zostaną również zagadnienia towarzyszące tworzeniu aplikacji takie jak:

 • Architektura
 • Testowanie i Bezpieczeństwo
 • Typowe Błędy programistów
 • Technologie wspomagające organizację projektu
 • Narzędzia i zasoby

Mocne strony szkolenia:

Java Enterprise Edition to ogrom specyfikacji, technologii stowarzyszonych, zagadnień projektowych. Niniejsze szkolenie jest mapą, pozwalającą zidentyfikować poszczególne rejony JEE, by dotrzeć w pożądane przez siebie miejsce.

Wymagania:

Ogólna wiedza IT.

Parametry szkolenia:

Szkolenie realizowane jest w dwóch wariantach.

Częścią wspólną jest 8 godzin (7 godzin netto) wykładów połączonych z demonstracją.

Częścią opcjonalną jest 16 godzin (14 godzin netto) warsztatów, w czasie których uczestnicy szkolenia mogą poeksperymentować z wybranymi technologiami, za pomocą narzędzi ułatwiających pracę osobom, które nie trudnią się programowaniem, na co dzień.

Program szkolenia

 1. Wstęp do Java
  1. Zasada działania
  2. Podstawy języka
  3. Technologie składające się na platformę Java
  4. Rodzaje instalacji
 2. Wstęp do Java Enterprise Edition
  1. Przegląd specyfikacji
  2. Przegląd serwerów aplikacji
  3. Narzędzia
 3. Technologie związane z warstwą WEB
  1. Podstawowe pojęcia, http,HTML,CSS,Javascript AJAX
  2. Servlet
  3. JSP
  4. Biblioteki znaczników (w tym JSTL)
  5. JSF
  6. Portlet
  7. Alternatywne techniki templatowania
  8. Aplikacje oparte na AJAX
 4. Technologie związane z dostępem do danych
  1. JDBC
  2. EJB 2 – Entity (historycznie)
  3. ORM: JPA i JDO
  4. Java Content Repository (JCR)
  5. JNDI
 5. Technologie związane z logiką biznesową
  1. Komponenty EJB
  2. Usługi Webservice
 6. Technologie scalające
  1. JTA
  2. JCA
  3. JNDI
  4. JAAS
 7. Technologie business-oriented i organizacja usług
  1. Modelowanie i wdrażanie procesów biznesowych(BPM)
  2. Modelowanie i wdrażanie reguł biznesowych
  3. Organizacja usług webservice (BPEL)
  4. ESB/SOA
 8. Architektura
  1. Różne podejścia do tworzenia aplikacji
  2. Wzorce projektowe
 9. Przegląd Frameworków dostępnych na rynku (w tym Struts, Spring, Seam…)
 10. Trendy i technologie alternatywne
  1. Języki skryptowe
  2. Ruby on Rails
  3. Model Driven Architecture (MDA)
 11. Zagadnienia tworzenia bezpiecznych aplikacji i ich wdrażania
 12. Zagadnienia skalowalności
 13. Zagadnienia testowania aplikacji
 14. Typowe błędy programistów
 15. Narzędzia wspierające pracę nad dużymi projektami w zakresie
  1. Edycji i Wersjonowania
  2. Organizacji i jakości kodu (szczególnie ważne przy mniej kwalifikowanych programistach)
  3. Procedury inicjacji, budowania i wdrażania aplikacji
  4. Testowania
 16. Przegląd dostępnych serwerów aplikacyjnych, portalowych
 17. Zasoby internetowe i przydatne rozwiązania z domeny opensource

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email