Jedno z najbardziej liczących się narzędzi do przetwarzania wsadowego w ekosystemie Javy, bedące dodatkowo częścią frameworka Spring

Adresaci szkolenia

Programiści chcący dogłębnie poznać framework Spring Batch, w celu jego zastosowania w aplikacjach wymagających wsadowego przetwarzania danych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest dogłębne zapoznanie się z frameworkiem Spring Batch. Uczestnicy dowiedzą się jak używać go w projekcie oraz poznają najlepsze praktyki związane z jego wykorzystaniem.

Mocne strony szkolenia

Szkolenie oferuje nie tylko samo zapoznanie się z frameworkiem Spring Batch, ale także wnika w tematy zaawansowane, takie jak tworzenie zadań odpornych na błędy, monitorowanie i zrównoleglanie przetwarzania Pozwala również dowiedzieć się jak uniknąć typowych pułapek podczas korzystania z ww. narzędzia.

Wymagania dla uczestników

Umiejętność programowania w języku Java, podstawowa znajomość frameworka Spring

Parametry szkolenia

2 * 8 godzin (2 * 7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 1. Wstęp (0.5h)
  • Przetwarzanie wsadowe - kiedy i dlaczego ?
  • JSR-352 jako specyfikacja przetwarzania wsadowego w języku Java
 2. Spring Batch - architektura (1.5h)
  • Język domenowy
  • Jobs - tworzenie i konfiguracja
  • Steps (tasklety i chunki) - tworzenie i konfiguracja
  • Job repository
 3. Uruchamianie i zatrzymywanie przetwarzania (1h)
  • Uruchamianie z linii poleceń
  • Scheduling
  • Uruchamianie poprzez HTTP
  • Bezpiecznie zatrzymywanie zadań
 4. Odczyt danych (2h)
  • InputReader
  • Odczyt z pliku / plików
  • Odczyt z bazy danych
  • Własny reader
  • Obsługa błędów przy odczycie
 5. Przetwarzanie danych (2h)
  • ItemProcessor
  • Wbudowane procesory
  • Własny procesor
  • Łączenie procesorów
 6. Zapis danych (2h)
  • ItemWriter
  • Zapis do pliku / plików
  • Zapis do bazy danych
  • Inne predefiniowane sposoby zapisu (email, multipart, JMS)
  • Własny writer
 7. Zarządzanie transakcjami przy przetwarzaniu wsadowym (1h)
  • Transakcje na poziomie chunks i tasklets
  • Transakcje globalne i lokalne
  • Typowe pułapki transakcyjności w Spring Batch
 8. Tworzenie jobów odpornych na błędy (1h)
  • Pomijanie błędnych danych
  • Ponawianie przetwarzania
  • Restart przetwarzania
 9. Monitorowanie (1h)
  • Dostęp do przetwarzanych danych
  • Listenery
  • SpringBatchAdmin
  • Integracja z JMX
 10. Przetwarzanie współbieżne (1h)
  • Wielowątkowość przy przetwarzaniu
  • Przetwarzanie na zdalnych maszynach
  • Partycjonowanie
 11. Testowanie (1h)
  • Testowanie jednostkowe
  • Testowanie integracyjne (z wykorzystaniem SpringTest)

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email