Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do programistów aplikacji internetowych, którzy chcą tworzyć systemy oparte o skalowalne bazy danych, a w szczególności osób dla których wydajność opracowywanych rozwiązań ma wysoki priorytet. Szkolenie jest także kierowane do osób zajmujących się obecnie tworzeniem relacyjnych baz danych, które chcą uzupełnić swoją wiedzę o technologie alternatywne, które stopniowo wypierają bazy relacyjne z poszczególnych obszarów zastosowań.

Cel szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zdobędą ogólną wiedzę dotyczącą baz typu NoSQL, ich funkcjonalnościach, zastosowaniach i ograniczeniach. Dzięki temu będą mogli wybrać właściwą bazę danych dla swoich projektów. Szkolenie, poza ogólnym wprowadzeniem do baz nierelacyjnych, skupia się na bazie danych Cassandra, stworzonej pierwotnie przez Facebook’a.

W szczególności uczestnicy:

 • poznają model danych typu BigTable oraz jego realizację w bazie Cassandra,
 • dowiedzą się jak dane są przechowywane i jak fizycznie realizowany jest dostęp do nich,
 • poznają mechanizmy zapewniające wysoką dostępność i wydajność oraz kompromisy jakie się z tym wiążą,
 • poznają również różnych klientów do łączenia się bazą Cassandra, w szczególności dla języka Java (Pelops, Hector, Kundera) oraz uniwersalnych (Thrift, CQL).

Mocne strony szkolenia:

Program obejmuje zarówno ogólne wprowadzenie w tematykę nierelacyjnych baz danych jak i całościowe przedstawienie bazy danych Cassandra wraz z najważniejszymi jej klientami dla języka Java.

Szkolenie jest unikalne, gdyż tematyka poruszana w jego trakcie nie jest wyczerpująco ujęta w dostępnej literaturze, a wiedza na ten temat jest mocno rozproszona.

Program jest ciągle uaktualniany ze względu na szybki rozwój rozwiązań, których dotyczy szkolenie.

Wymagania:

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność programowania w języku Java (do poznania na kursie J/JP).

Parametry szkolenia:

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

W trakcie warsztatów, oprócz prostych ćwiczeń, uczestnicy projektują bazę danych i implementują dostęp do niej.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do baz NoSQL
  1. Przyczyna powstania baz chmurowych
  2. Spójność, Dostępność, Odporność na partycjonowanie
  3. Twierdzenie CAP
  4. Co różni bazy NoSQL od baz relacyjnych
  5. Podstawowe parametry baz NoSQL
  6. Klasyfikacja i przegląd baz NoSQL (Cassandra, Hbase, Mongo, Riak, CouchDB, Tokyo Cabinet, Voldemort, etc.)
  7. Gdzie warto wykorzystać bazę Cassandra
  8. Instalacja i uruchomienie Cassandry
  9. Wbudowany interfejs
 2. Struktura danych
  1. Bazy danych, tabele, wiersze, kolumny
  2. Typy danych
  3. Grupowanie wierszy: klucz partycjonujący a klucz grupujący
  4. Kolekcje
  5. Kolumny licznikowe
  6. Indeksy pomocnicze
  7. Przykłady tworzenia bazy
  8. Przykłady konwersji bazy relacyjnej do bazy NoSQL
 3. Praca z danymi i interfejsy programistyczne
  1. CQL3:
   • ustawianie poziomu spójności
   • dodawanie / nadpisywanie danych
   • praca z kolekcjami
   • hurtowy zapis wielu danych
   • niepodzielny zapis warunkowy (lekkie transakcje)
   • zapytania po kluczu głównym
   • zapytania wykorzystujące indeksy
   • triggery
  2. Oficjalny sterownik do Cassandry dla języka Java
   • podłączani e się do klastra, sesje
   • wykonywanie zapytań i odbieranie wyników
   • wywołania asynchroniczne
  3. Pozostałe interfejsy: Thrift, JDBC, Pelops, Hector
  4. Wspópraca z infrastrukturą Hadoop i mechanizm Map-Reduce
 4. Wewnętrzna struktura danych i mechanizmy
  1. Mechanizm Read-Repair
  2. Mechanizm Hinted-Handoff
  3. Commit-Log
  4. Flushing
  5. Compaction
  6. SSTables
  7. Kompresja
  8. Repair
 5. Konfiguracja i optymalizacja
  1. Konfiguracja Cassandry
  2. Rozdzielenie log'u od danych
  3. Konfiguracja klastra
  4. Partycjonowanie
  5. Monitorowanie
  6. Autentykacja i autoryzacja
  7. Backup
  8. Konfiguracja cache i pamięci
 6. Dodatkowe źródła wiedzy
 7. Demo i przegląd możliwości DataStax Enterprise.

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email