Adresaci szkolenia

Szkolenie jest adresowane do programistów i administratorów baz danych którzy chcą rozwijać systemy służące do składowania i/lub analizowania dużych zbiorów danych, sięgających kilku terabajtów, gdzie wykorzystanie bazy relacyjnej nie jest możliwe lub optymalne. Szkolenie jest dedykowane zarówno początkującym użytkownikom baz NoSQL, w szczególności bazy HBase jak i takim którzy mają już pierwsze kroki za sobą i chcą rozwinąć bądź ugruntować swoją wiedzę.

Cel szkolenia

Uczestnicy poznają zarówno teoretyczne aspekty baz NoSQL, dowiedzą się kiedy używać baz tego typu, a także poznają praktyczne aspekty korzystania z bazy Apache HBase.

Mocne strony szkolenia

Mocną stroną szkolenia jest jego praktyczny charakter, gdyż uczestnicy nie tylko poznają architekturę samej bazy ale także nauczą się wydajnie z niej korzystać zarówno pod kątem pisania algorytmów MapReduce jak i korzystania za pomocą API. Dodatkowo szkolenie rozpoczyna się od wprowadzenia w tematykę NoSQL na poziomie ogólnym, jak i porównanie HBase z innymi bazami, dzięki czemu każdy z uczestników będzie wiedział kiedy z jakiego rozwiązania warto skorzystać.

Wymagania

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność programowania w języku Java, relacyjnych baz danych i języka SQL.

Parametry szkolenia

2*8 godzin (2*7 netto) wykładów i warsztatów, z wyraźną przewagą warsztatów. Wielkość grupy: maks. 8-10 osób

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do Big Data i NoSQL
  1. Historia ruchu NoSQL
  2. Różnice między NoSQL a bazami relacyjnymi
  3. Rodzaje baz NoSQL
  4. Twierdzenie ACID
  5. Twierdzenie CAP
 2. HBase
  1. Wprowadzenie do Hbase
   • Co to jest?
   • Historia
  2. Architektura i podstawowe komponenty
  3. Planowanie parametrów maszyn hostujących
  4. Model danych
  5. Projektowanie schematu danych
  6. Strategie generowania kluczy
  7. Korzystanie i komunikacja
   • Konsola www
   • Shell, konsola Unix
   • Api
   • JPA
   • JDO
   • Thrift, Avro
   • Rest Api
   • Asyncbase
  8. Integracja z MapReduce
  9. Testy jednostkowe z Hbase
  10. Zaawansowane koncepcje
   • Koprocesory
   • Filtrowanie danych
   • Optymalizacja
   • Operacje geograficzne
  11. Integracja z innymi narzędziami
   • Hive
   • PIG
   • Phoenix
   • Sqoop (integracja z bazami relacyjnymi)
 3. Instalacja i administracja
  1. Instalacja
  2. Konfiguracja
  3. Podstawowe operacje administracyjne (uruchamianie i zatrzymywanie, dodawanie nodów, zarządzanie regionami, etc.)
  4. Łączenie i dzielenie regionów
  5. Replikacja
  6. Kopie bezpieczeństwa
  7. Monitorowanie pracy
  8. Bezpieczeństwo
 4. Porównanie z innymi bazami danych NoSQL
  1. MongoDB
  2. Cassandra
  3. Impala
  4. Accumulo
  5. Titan, Giraph, Neo4j

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email