Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do programistów tworzących aplikacje w środowisku Java, w szczególności rozwijających systemy o wysokich wymaganiach w kontekście bezpieczeństwa.

Cel szkolenia

Uświadomienie programistom możliwych skutków braku zachowania dobrych praktyk programowania w języku Java, w szczególności w zakresie związanym z walidacją danych wejściowych, prawidłowym wykorzystaniem mechanizmów obiektowości i dziedziczenia, wykorzystaniem odpowiednich klas, prawidłową synchronizacją pomiędzy wątkami aplikacji oraz współpracy języka Java z bibliotekami natywnymi. Omówione zostaną poszczególne zalecenia Oracle Secure Coding Guidelines for Java SE oraz SEI CERT Oracle Coding Standard for Java.

Mocne strony szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • przekonają się o możliwych skutkach działania pozornie poprawnych implementacji,
 • dla każdej z przedstawianych reguł i rekomendacji wykonają krótkie zadanie programistyczne prezentujące jej zastosowanie w praktyce,
 • poznają narzędzia wspomagające walidację aplikacji w zakresie zaleceń CERT i Oracle.

Wymagania

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność programowania w języku Java. Dla programistów aplikacji internetowych zalecanym niezależnie szkoleniem jest Zasady bezpiecznego tworzenia i utrzymywania aplikacji internetowych na platformie Java Enterprise.

Specjalne wymagania techniczne

Uczestnicy w trakcie zajęć korzystają z komputera z systemem Linux, Windows lub macOS.

Parametry szkolenia

3 * 8 godzin (3 * 7 godzin netto) wykładów i warsztatów.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie

  • pułapki języka Java
  • ogólne zasady bezpiecznego programowania
  • mechanizmy bezpieczeństwa wbudowane w Java
  • zalecenia Oracle i CERT
 2. Zalecenia, reguły i rekomendacje Oracle i CERT

  • przetwarzanie danych wejściowych
  • zapobieganie atakom DoS (ang. denial of service, odmowa usługi)
  • zapobieganie atakom wstrzyknięcia kodu (ang. code injection)
  • obsługa danych wrażliwych
  • deklaracja i inicjalizacja zmiennych i obiektów
  • poprawne korzystanie z mechanizmów obiektowości i dziedziczenia w Java
  • serializacja i deserializacja
  • kontrola dostępu
  • wyrażenia, typy liczbowe
  • obsługa błędów i wyjątków
  • wątki i synchronizacja, pule wątków
  • obsługa strumieni wejścia/wyjścia
  • bezpieczeństwo środowiska uruchomieniowego
  • obsługa bibliotek natywnych, Java Native Interface (JNI)
  • system Android
  • znane niedoskonałości języka Java
 3. Narzędzia wspomagające

  • analiza statyczna i dynamiczna
  • przegląd wybranych narzędzi
 4. Inne rekomendacje

  • specyfikacje i raporty techniczne ISO/IEC
  • MITRE CWE

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email