Adresaci szkolenia

Osoby, które w praktyce chcą uruchomić i poznać zasady działania blockchain zapewniającego poufność danych i transakcji. Programiści myślący o tworzeniu kontraktów, ludzie biznesu szukający ciekawych zastosowań blockchain, administratorzy i wdrożeniowcy uruchamiający blockchain, konsultanci i architekci systemów transakcyjnych i rozproszonych.

Cel szkolenia

Uczestnicy poznają zasady działania i zastosowania blockchain zapewniającego poufność danych oraz utworzą węzły blockchain Quorum i konstelacje. Zrealizują transakcje we własnym łańcuchu bloków z zachowaniem poufności.

Mocne strony szkolenia

Podczas warsztatów uczestnicy:

 • skonfigurują konstelację Quorum zapewniającą poufność,
 • utworzą własne blockchain w środowisku Quorum wykorzystujące algorytm konsensusu Raft i Istanbul BFT,
 • wykonają prywatne transakcje w blockchain,
 • utworzą prywatne inteligentne kontrakty oraz zaobserwują ich zachowanie w różnych węzłach,
 • użyją narzędzia Cakeshop do obserwacji i zarządzania instancją Quorum.

Wymagania

Od uczestników wymagana jest znajomość obsługi komputera, pracy w konsoli oraz znajomość podstawowych zasad programowania. Wskazane jest uczestnictwo w szkoleniu ETHER.

Specjalne wymagania techniczne

Uczestnicy w trakcie zajęć korzystają z komputera z systemem Windows, Linux lub macOS podłączonego do sieci.

Parametry szkolenia

2 * 8 godzin (2 * 7 godzin netto) wykładów i warsztatów.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie

  • blockchain jako rozproszona baza danych
  • integralność, uwierzytelnienie, niezaprzeczalność i poufność a blockchain
  • funkcje skrótu, ich właściwości i zastosowania (SHA-256, SHA3, Keccak)
  • szyfrowanie, algorytmy symetryczne (AES) i asymetryczne (krzywa eliptyczna Curve25519, ECIES), koperta elektroniczna
  • koncepcja i realizacja podpisu cyfrowego (algorytm ECDSA)
  • sieci P2P (peer to peer)
  • podstawowe elementy systemu opartego o blockchain: przechowywanie danych, protokół komunikacyjny i algorytm konsensusu
  • rozszerzenia implementacji mające za zadanie realizację poufności
  • proces zatwierdzania transakcji, tworzenie bloków i kopanie (mining)
  • dowód pracy (proof of work, PoW), dowód stawki (proof of stake, PoS) i inne techniki zatwierdzania bloków
 2. Quorum i jego działanie

  • architektura Quorum, węzły blockchain i konstelacja
  • implementacje węzłów Quorum, cechy węzła geth w odniesieniu do Ethereum
  • budowa blockchain Quorum oraz wykorzystywane algorytmy
  • działanie oraz przeznaczenie konstelacji (constellation) i menadżera transakcji (ang. transaction manager)
  • algorytm konsensusu Raft, węzeł lidera i węzły śledzących
  • algorytm konsensusu Istanbul BFT
  • algorytm konsensusu QuorumChain, węzły obserwatorów, głosujących i tworzących bloki
  • przetwarzanie transakcji prywatnej
  • poufność w odniesieniu do węzła i użytkownika
  • konfiguracja i uruchomienie sieci Quorum
  • konfiguracja połączeń P2P pomiędzy węzłami, ograniczenia dostępu
  • komunikacja pomiędzy węzłami oraz pomiędzy menadżerami transakcji (w konstelacji)
  • zlecanie i zatwierdzanie transakcji
  • praca w konsoli geth Quorum
  • rozszerzenia w web3 API dla Quorum
  • obserwacja i zarządzanie łańcuchem za pomocą Cakeshop
 3. Inteligentne kontrakty (smart contracts) w Quorum

  • na czym polega prywatność w kontrakcie
  • kod i magazyn kontraktu
  • prywatne kontrakty i transakcje w nich
  • uruchomienie i wykorzystanie przykładowych kontraktów: token, przechowywanie danych
  • bezpieczeństwo kontraktów w Quorum
  • wykorzystanie koncepcji wiedzy zerowej w warstwie zabezpieczeń sieci (ang. zero-knowledge security layer, ZSL)
  • kontrakty prywatne i z-kontrakty
 4. Podsumowanie

  • zalety, wady i ograniczenia implementacji poufności w Quorum
  • przykładowe zastosowania blockchain Quorum
  • aktualne plany rozwoju Quorum

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email