React - obecnie jedno z najchętniej wybieranych rozwiązań służących do budowy aplikacji internetowych - w połączeniu w językiem TypeScript zapewnia wysokiej jakości środowisko rozwoju oprogramowania.

Adresaci szkolenia

Programiści chcący poszerzyć swoje kompetencje o umiejętność korzystania z języka TypeScript w połączeniu z biblioteką React.

Cel szkolenia

Poznanie języka TypeScript i biblioteki React oraz nabycie praktycznych umiejętności wykorzystywania ich w połączeniu w rozmaitych warstwach aplikacji.

Mocne strony szkolenia

Podejście warsztatowe - zestaw poruszanych zagadnień i ćwiczeń skonstruowany w taki sposób, aby uczetsnik w wyniku szkolenia zaimplementował typowe rozwiązania spotykane w realnych projektach.

Wymagania

Umiejętność programowania w języku JavaScript na poziomie średniozaawansowanym.

Parametry szkolenia

 • 4 * 8 godzin
 • wykłady i warsztaty
 • maksymalna liczba uczestników: 8

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do TypeScript
  • Najważniejsze struktury ECMAScript 2015+
  • Dlaczego TypeScript?
  • Porównanie z innymi silnie typowanymi językami
   • Typowanie strukturalne a nominalne
   • Typy podczas kompilacji i w runtime
  • Konfiguracja narzędzi
   • tsconfig
   • Prettier
   • Praca z IDE
 2. Elementy języka TypeScript
  • Podstawowe typy
  • Co jeśli nie znamy typu?
  • Typy generyczne
  • Interface vs type
  • Utility types
 3. Współpraca z JavaScript
  • Kod JavaScript w TypeScripcie
  • Korzystanie z typowań bibliotek
  • Kiedy brak typów
 4. Podstawy React
  • Idea JSX/TSX
  • Komponenty funkcyjne i klasowe
  • Dostęp do danych w komponencie
   • Definiowanie i wykorzystywanie Props
   • Praca ze State
   • Kiedy użyć Context
   • Jak to otypować?
  • Obsługa zdarzeń
  • Cykl życia komponentu
  • React hooks w praktyce
  • Debugging React
 5. Ekosystem React
  • Praca z formularzami
  • Client-side routing
  • Redux
   • Omówienie architektury
   • Modelowanie stanu
   • Kiedy Redux a kiedy Context?
   • Praca z DevTools
   • Jak to otypować?
  • MobX
   • Omówienie architektury
   • Praktyczne zastosowania
   • MobX State Tree
   • Praca z DevTools
   • Porównanie z Redux
  • Stylowanie aplikacji React
   • Przegląd dostępnych rozwiązań
   • CSS Modules a TypeScript
   • Styled-components/Emotion w praktyce
   • Implementacja motywów (themes)
  • Storybook
   • Umówienie możliwości
 6. Co dalej?
  • Maintanance aplikacji
  • Rozwój kompetencji związanych z React

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email