Chmura Microsoft Azure w kontekście aplikacji webowych zapewnia wydajne i nowoczene środowisko, pozwalające na wytwarzanie w krótkim czasie zaawansowanych architektur i środowisk.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nauczenie uczestników podstawowych oraz średnio-zaawansowanych technik wytwarzania aplikacji internetowych opartych o chmurę Microsoft Azure.

Mocne strony szkolenia

Szkolenie skupia się na praktycznych przykładach wytwarzania chmurowych aplikacji internetowych. Pokazuje zasady integracji środowisk developerskich z Azure, sposoby dostarczania aplikacji w sposób zautomatyzowany a także budowania architektur, które w prosty sposób mogą być skalowane zgodnie z ich obciążeniem i replikowane na dodatkowe regiony.

Grupa docelowa

Programista, architekt

Adresaci szkolenia

Programiści, którzy zaczynają pracę z Microsoft Azure i chcą poznać zasady pracy z tą technologią w kontekście aplikacji webowych.

Architekci, którzy szukają poszerzenia wiedzy w kontekście chmury Azure w zakresie optymalnych architektur i doboru poszczególnych składowych pod kątem ich dostępności i realnych zastosowań.

Wymagania dla uczestników

 • Znajomość zasad projektowania systemów komputerowych
 • Doświadczenie w pracy z linią komend
 • Podstawowa znajomość przynajmniej jednego języka wspieranego przez Azure(C#, Java, Python, Javascript)
 • Znajomość technologii web(HTTP, frameworki webowe)

Parametry szkolenia

3 * 8h wykładów i ćwiczeń praktycznych

Program szkolenia

 1. Wstęp (1h)
  • Omówienie technologii Microsoft Azure
  • Subskrypcje, grupy zasobów
  • Azure Resource Manager
 2. Azure App Services (4h)
  • Hostowanie aplikacji internetowych w oparciu o Web Apps
 3. Azure Functions (3h)
  • Function-as-a-Service
  • Prototypowanie API
  • Architektura bezserwerowa
 4. Kolejki w chmurze (4h)
  • Praca z usługami Azure Storage, Azure Service Bus, Azure Event Hub
 5. Bazy danych (4h)
  • MySQL
  • PostgreSQL
  • Azure SQL
  • Azure Storage
  • Azure Cosmos DB
 6. Ciągła integracja, wdrażanie oraz bezpieczeństwo (8h)
  • Skryptowanie infrastruktury z użyciem Azure Resource Manager templates
  • Użycie Azure Key Vault do bezpiecznego przechowywania sekretów

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email