Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do programistów, specjalistów IT oraz architektów oprogramowania, którzy chcą poznać bądź poszerzyć swoją wiedzę związaną z architekturą aplikacji webowych w chmurze AWS.

Cel szkolenia

Cele szkolenia obejmują:

 • zapoznanie uczestników z najważniejszymi usługami w chmurze AWS
 • budowanie i wdrażanie aplikacji webowych przy użyciu Elastic Beanstalk
 • budowanie aplikacji serverless
 • budowanie aplikacji opartych o architekturę mikroserwisów
 • zapoznanie z CI/CD w chmurze AWS

Wymagania

Od uczestników wymaga się:

 • Znajomość Javy, node.JS lub Pythona
 • Zainstalowane ulubione IDE (Eclipse, IntelliJ, Visual Studio Code, etc)
 • Podstawowa znajomość chmury AWS
 • Zainstalowane AWS CLI, klient REST (np Postman) oraz klient SSH (np Putty)
 • Podstawowa znajomość technologii web (HTTP, REST, GraphQL, etc)

Parametry szkolenia

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów.

Wielkość grupy: maks. 12

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do AWS
  • Podstawowe usługi w chmurze AWS
  • Bezpieczeństwo z IAM
  • CloudWatch
  • Praca z AWS
   • Web konsola
   • CLI
   • SDK dla node.JS, Javy, Pythona
   • REST API
 2. AWS Elastic Beanstalk
 3. Serverless
  • AWS Lambda
  • API Gateway
  • AppSync
 4. Storage S3
  • Hostowanie statycznych stron WWW
 5. Bazy danych
  • RDS
  • DynamoDB
  • ElastiCache
 6. Kolejki
  • SQS
  • SNS
 7. Kontenery
  • Repozytorium ECR
  • Orkiestracja przy użyciu ECS
 8. Ciągła integracja i wdrażanie
  • CodePipeline
  • CodeDeploy

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email