Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do menadżerów, liderów zespołów i specjalistów, którzy wkrótce planują kierować zespołami. Szkolenie jest również skierowane do osób nie obejmujący formalnie stanowisk kierowniczych, jednak zlecają zadania innym i egzekwują ich wykonanie lub są nieformalnymi przywódcami grupy.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności efektywnego zarządzania zespołem, budowania otwartej komunikacji w zespole i rozwinięcie umiejętności postawy przywódcy w uczestnikach.

W trakcie szkolenia uczestnicy:

 • dowiedzą się czym się różni przywódca od menadżera i czym charakteryzuje się podstawa przywódcy,
 • nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu skutecznej komunikacji, delegowania zadań i motywowania pracowaników,
 • poznają i naucza się wykorzystywać różne style zarządzania zespołem,
 • poznają rolę zaufania dla efektywnej pracy zespołu i nauczą się budować zaufanie w swoich zespołach.

Mocne strony szkolenia

Szkolenie, które jest prowadzone przez trenerów i coachów doświadczonych w zarządzaniu zespołami, prezentuje kompleksowe podejście do zarządzania zespołem. Szkolenie zostało przygotowane na podstawie doświadczeń zebranych podczas pracy w branży IT, uwzględnia specyfikę typowych projektów informatycznych (np. zmiany), jak i charakterystykę osób pracujących w tej branży. Zakres szkolenia skupia się na metodach, które zostały zweryfikowane naukowo i/lub sprawdziły się w biznesie. Dodatkowo, szkolenie jest prowadzone w przystępnej formie dla osób o umysłach ścisłych.

Wymagania

Otwarty umysł i chęć do nauki.

Parametry szkolenia

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Wielkość grupy: maks. 14 osób.

Program szkolenia

 1. Co to jest zespół?

  1. Zespół a grupa

  2. Proces grupowy

  3. Model Lencioniego

  4. Model ról zespołowych M. Belbin

 2. Rola przywódcy

  1. Leader vs manadżer

  2. Postawa lidera

  3. Wizja, misja wartości zespołu

  4. Podstawy efektywności osobistej

 3. Skuteczna komunikacja

  1. Wpływ typu osobowości na komunikację

  2. Model komunikacji Virginig Satir

  3. Wpływ przekonań na komunikację i pracę w zespole

  4. Efektywne rozmowy feedbackowe

  5. Zarządzanie konfliktem

 4. Zarządzanie zespołem

  1. Różne modele zarządzania zespołem

  2. Model przywódctwa sytuacjnego SLII w praktyce

  3. Motywowanie i perswazja

  4. Zarządzanie zmieną

 5. Delegowanie zdań

  1. Czym jest delegowanie zadań?

  2. Standardy wykonania zadania

  3. Oprór przed delegowaniem zadań

  4. Pułapki w delegowaniu zadań

 6. Podsumowanie

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email