Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do programistów, specjalistów IT oraz architektów oprogramowania, którzy chcą poznać bądź poszerzyć swoją wiedzę związaną z architekturą bezserwerową w chmurze Azure w następujących obszarach: projektowanie, integracje, wydajność, dobre praktyki, architektura reaktywna.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom szerokiej wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej związanej z tworzeniem aplikacji w architekturze serverless w Azure. Po jego odbyciu uczestnik powinien:

 • identyfikować usługi architektury bezserwerowej
 • znać przypadki użycia serverless i konsekwencje użycia tej architektury
 • być w stanie zbudować aplikację w oparciu o usługę Azure Logic Apps
 • znać zarówno proste jak i zaawansowane scenariusze zastosowania Azure Functions
 • rozumieć architekturę reaktywną z użyciem usługi Azure Event Grid
 • posiadać wiedzę pozwalającą na projektowanie i programowanie przepływów danych z użyciem Durable Functions

Wymagania

Od uczestników wymaga się:

 • Umiejętności posługiwania się środowiskiem Visual Studio
 • Podstawowej znajomości języka C#
 • Podstawowej znajomości platformy Azure

Parametry szkolenia

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów.

Program szkolenia

 1. Wstęp
  1. Co to jest serverless?
  2. Porównanie serverless u różnych dostawców
  3. Dlaczego nie potrafimy przejść na serverless?
  4. Serverless w chmurze Azure
 2. Microsoft Flow vs Logic Apps
  1. Porównanie usług Microsoft Flow oraz Logic Apps
  2. Pierwsza integracja z użyciem Flow
  3. Jak działają Logic Apps?
  4. Pisanie aplikacji z użyciem Azure Logic Apps
  5. Custom connectors - jak rozbudować Azure Logic Apps do własnych potrzeb?
 3. Azure Functions
  1. Wstęp do Azure Functions
  2. Zasada działania Azure Functions
  3. Consumption Plan vs App Service Plan
  4. Praca z Azure Functions w Visual Studio
  5. Pierwsza funkcja w Azure Functions
  6. Podstawowe integracje
  7. Operowanie ustawieniami za pomocą host.json
  8. Testowanie Azure Functions
 4. Azure Functions - scenariusze zaawansowane
  1. Uwierzytelnianie Azure Functions
  2. DevOps w Azure Functions
  3. Używanie deployment slots
  4. Pisanie własnych bindingów do Azure Functions
  5. Proxy w Azure Functions
 5. Architektura reaktywna - Event Grid
  1. Jak rozumieć reaktywną architekturę
  2. Czym jest Event Grid?
  3. Integracja Event Grid oraz Azure Functions
  4. Tworzenie subskrypcji w Event Grid
  5. Routing w Event Grid
  6. Publikacja własnych zdarzeń
 6. Przepływy danych - Durable Functions
  1. Początki Durable Functions
  2. Tematyka “trwałych funkcji”
  3. Durable Functions vs Azure Functions
  4. Orkiestracje oraz aktywności
  5. Obsługa błędów w orkiestracjach
  6. Pierwszy przepływ w Durable Functions
  7. Zarządzanie instancjami
  8. Eternal orchestrations
  9. Dystrybucja pracy z użyciem Durable Functions
  10. Scenariusze użycia Durable Functions

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email