Szkolenie obejmuje 16 godzin wykładów oraz warsztatów z wykorzystania usługi Azure Search do budowania nowoczesnych silników wyszukiwania. Uczestnicy będą mieli okazję stworzyć własne, zaawansowane usługi wyszukiwania z wykorzystaniem usług kognitywnych, OData i Azure SDK

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zademonstrowanie uczestnikom sposobu wykorzystania usługi Azure Search do budowania nowoczesnych, skalowalnych, inteligentnych silników wyszukiwania.

Mocne strony szkolenia

Szkolenie i prezentowane przykłady dostarczają ogromną dawkę praktycznych umiejętnosci. Przekazana wiedza posiada wysoką wartość merytoryczną i może być zastosowana podczas rozwiązywania problemów w rzeczywistych projektach.

Adresaci szkolenia

Programiści, Architekci, którzy chcą poznać mozliwości jak i praktyczne zastosowania usługi Azure Search.

Wymagania dla uczestników

 • Podstawowa wiedza z zakresu programowania
 • Podstawowa wiedza z zakresu sieci komputerowych
 • Doświadczenie w pracy z linią komend

Parametry szkolenia

16 godzin (14 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 1. Wstęp
 2. Omówienie usługi Azure Search
  • Omówienie elementów składowych usługi
  • Omówienie ogranicześ usługi
  • Porównanie Azure Search z Elastisearch-em
  • Skalowalność usługi Azure Search
  • Koszt usługi Azure Search
 3. Zarządzanie danymi wewnątrz indeksu
  • Rózne modele pobierania danych przez usługe Azure Search
  • Typy danych wspierane przez Azure Search
  • Modyfikowanie / Kasowanie dokumentów
  • Modyfikowanie struktury indexu
 4. Przeszukiwanie indeksu za pomocą REST API i OData
 5. Monitorowanie usługi Azure Search
 6. Integracja z usługą Azure Blob Storage
 7. Integracja z usługami kognitywnymi

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email