Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla programistów posiadających podstawową wiedzę w zakresie HTML i JavaScript, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje związane z tworzeniem wydajnych aplikacji działających po stronie przeglądarki.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z założeniami, na których oparta jest biblioteka React oraz architektura Flux a następnie zdobycie praktycznej praktycznych umiejętności związanych z wykorzystaniem tych narzędzi do budowy wydajnych aplikacji webowych.

Mocne strony szkolenia

Szkolenie w maksymalnym stopniu nastawione jest na aspekt praktyczny. Jego głównym założeniem jest rozwinięta część warsztatowa obejmująca zarówno budowę niezależnego projektu jak i stworzenie pojedynczych komponentów możliwych do wykorzystania w ramach projektów opartych o inne frameworki.

Wymagania

Od uczestników wymagane jest rozeznanie w podstawach programowania w JavaScript lub innym języku skryptowym oraz podstawowa wiedza dotycząca języka HTML i CSS.

Parametry szkolenia

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Wielkość grupy: maks. 10 osób.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  • Czym jest React.js i jakie problemy rozwiązuje?
  • Omówienie ekosystemu i narzędzi
 2. Skruktury JavaScript w aplikacjach React
  • Programowanie funkcyjne z ECMAScript 5
  • Wstęp do ECMAScript 6
   • Przydatne konstrukcje (fat arrows, destructuring, rest parameters, ...)
   • ECMAScript 6 a przeglądarki >= IE8
 3. React
  • JSX
   • Składnia JSX
   • Atrybuty HTML a właściwości komponentów
   • React z JSX lub bez
   • Kompilacja w przeglądarce
   • Prekompilacja
  • Komponenty React
   • Tworzenie i renderowanie komponentu
   • Definiowanie właściwości
   • Walidacja właściwości
   • Przekazywania właściwości kolejnym komponentom
   • Praca ze stanem komponentu
   • Różnica między właściwościami a stanem
   • Obsługa zdarzeń
   • Cykl życia komponentu
   • Praktyczne zastosowania poszczególnych etapów cyklu życia
  • Formularze
   • Kontrolowane komponenty
   • Niekontrolowane komponenty
   • Uzyskiwanie referencji do komponentu przez refs
   • Uzyskiwanie dostępu do obiektu DOM
  • Optymalizacja aplikacji dla produkcji za pomocą Webpack
  • Routing
   • Statyczne ścieżki
   • Dynamiczne ścieżki
   • Zagnieżdżenia
   • Komponent <Link/>
   • Obsługa błędów
  • Dobre praktyki
  • Testy jednostkowe komponentów
  • Integracja z zewnętrznymi rozwiązaniami (np. AngularJS)
 4. Flux
  • Omówienie architektury flux
   • Struktura i przepływ danych
   • Data stores
   • Akcje i dyspozytory
  • Najpopularniejsze rozwiązania
  • Trwałe struktury danych (immutables)
  • Budowa przykładowej aplikacji opartej na Flux i React.js

Pytania?

* Wymagane.
** Szczegóły promocji w Regulaminie.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email