Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla programistów posiadających podstawową wiedzę w zakresie HTML i JavaScript, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje związane z tworzeniem wydajnych aplikacji działających po stronie przeglądarki.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z założeniami, na których oparta jest biblioteka React oraz architektura Redux a następnie zdobycie praktycznej praktycznych umiejętności związanych z wykorzystaniem tych narzędzi do budowy wydajnych aplikacji webowych.

Mocne strony szkolenia

Szkolenie w maksymalnym stopniu nastawione jest na aspekt praktyczny. Jego głównym założeniem jest rozwinięta część warsztatowa obejmująca zarówno budowę niezależnego projektu jak i stworzenie pojedynczych komponentów możliwych do wykorzystania w ramach projektów opartych o inne frameworki.

Wymagania

Od uczestników wymagane jest rozeznanie w podstawach programowania w JavaScript lub innym języku skryptowym oraz podstawowa wiedza dotycząca języka HTML i CSS.

Parametry szkolenia

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  • Czym jest React.js i jakie problemy rozwiązuje?
  • Omówienie ekosystemu i narzędzi
 2. Skruktury JavaScript w aplikacjach React
  • Programowanie funkcyjne z ECMAScript 5
  • Wstęp do ECMAScript 2015+
   • Przydatne konstrukcje (fat arrows, destructuring, rest parameters, …)
   • ECMAScript 2015 a przeglądarki >= IE9
 3. Narzędzia
  • Praca z npm
  • Transpilacja kodu (Babel)
  • Webpack i Webpack Dev Server
  • TypeScript*
 4. React
  • Virtual DOM
  • JSX
   • Składnia JSX
   • Atrybuty HTML a właściwości komponentów
   • React w JS vs React w JSX
  • Komponenty React
   • Tworzenie i renderowanie komponentu
   • Dane w komponencie: props i state
   • Praktyczne różnice między właściwościami a stanem
   • Walidacja właściwości - PropTypes
   • Przekazywania właściwości kolejnym komponentom
   • Obsługa zdarzeń
   • Cykl życia komponentu
   • Praktyczne zastosowania poszczególnych etapów cyklu życia
   • Komponenty prezentacyjne, kontrolne i HOC
  • Formularze
   • Kontrolowane komponenty
   • Uzyskiwanie referencji do komponentu przez refs
   • Uzyskiwanie dostępu do obiektu DOM
  • Stylowanie
   • Przegląd dostępnych rozwiązań
   • CSS Modules
   • styled-components
  • Optymalizacja aplikacji dla produkcji za pomocą Webpack
  • Routing
   • Statyczne ścieżki
   • Dynamiczne ścieżki
   • Zagnieżdżenia
   • Komponent <Link/>
   • Obsługa błędów
  • Dobre praktyki
 5. Redux - zarządzanie stanem aplikacji
  • Omówienie architektury
  • Modelowanie stanu aplikacji
  • Reducers
  • Łączenie Reacta z Reduxem - kontenery
  • Actions i action creators
  • Budowanie middleware
  • Metody implementacji niemutowalnych zmian
  • Praca z Redux Dev Tools

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email