Metodyka COBIT 5 zawiera najnowsze wskazówki stowarzyszenia ISACA w dziedzinie nadzoru nad technologiami informatycznymi i zarządzania nimi w całej firmie. Wytyczne te powstały w oparciu o ponad 15 lat praktycznego stosowania metod COBIT® przez wiele firm i użytkowników ze środowisk biznesowych i informatycznych, a także z obszarów odpowiedzialnych za kwestie ryzyka, bezpieczeństwo i ubezpieczenia. Technologie informatyczne i powiązane z nimi rozwiązania bardziej niż kiedykolwiek wymagają dziś nadzoru, zarządzania i całościowego podejścia. Dlatego niezbędne jest stosowanie jednego, zintegrowanego modelu procesów, obejmującego wszystkie kluczowe role, obowiązki i procedury.

COBIT® 5 udostępnia wszechstronne narzędzia wspierające przedsiębiorstwa w osiąganiu celów w dziedzinie nadzoru nad technologiami informatycznymi w firmie i zarządzania nimi. Pomaga optymalnie wydobyć zalety technologii IT, ponieważ pozwala uzyskać równowagę między generowanymi korzyściami a optymalizacją poziomów ryzyka i wykorzystania zasobów. COBIT® 5 umożliwia kompleksowe nadzorowanie technologii informatycznych i zarządzanie nimi w skali całego przedsiębiorstwa. Obejmuje przy tym wszystkie biznesowe i informatyczne funkcjonalne obszary odpowiedzialności i uwzględnia powiązane z technologiami IT cele interesariuszy z firmy i spoza niej. Metodyka COBIT® 5 to standardowe, przydatne narzędzie dla firm każdej wielkości, niezależnie od tego, czy działają w sektorze prywatnym, publicznym czy non profit.

Cele szkolenia

 • Zapoznanie się z metodyką COBIT® 5 na poziomie podstawowym.

Korzyści

 • Możliwość interakcji z osobami na podobnych stanowiskach i uczenia się również od nich w trakcie intensywnych, grupowych zajęć.
 • Szkolenie oparte na przykładach wdrożeń ułatwia uczestnikom stosowanie metodyki COBIT® w codziennej pracy.
 • Ukończenie omawianego szkolenia umożliwia uczestnictwo w kursie dotyczącym sposobów wdrażania metodyki COBIT® oraz innych powiązanych szkoleniach.
 • Elastyczna forma: kurs może się odbywać w tradycyjnej sali szkoleniowej, jako szkolenie wirtualne i za pośrednictwem narzędzi e-learningowych

Adresaci szkolenia

Menedżerowie biznesowi, doradcy ds. zarządzania technologiami informatycznymi, specjaliści ds. nadzoru nad technologiami informatycznymi, konsultanci IT oraz audytorzy, którzy chcą lepiej poznać metodykę COBIT® 5 i możliwe do uzyskania korzyści.

 

Wymagania

W przypadku omawianego szkolenia nie określono żadnych formalnych wymagań wstępnych, zaleca się jednak, aby uczestnicy mieli doświadczenie w dziedzinie nadzoru nad technologiami informatycznymi. Przydatna będzie również znajomość podstaw metodyki ITIL.

 

Informacje dodatkowe

Szkolenie może być zrealizowane w języku polskim lub angielskim. Uczestnicy otrzymują akredytowane materiały szkoleniowe w języku angielskim.

Program szkolenia

 • najważniejsze wyzwania w dziedzinie korzystania z technologii IT,
 • pojęcia i korzyści związane z nadzorem nad technologiami informatycznymi,
 • metodyka i zasady COBIT® 5 oraz narzędzia usprawniające ich stosowanie,
 • relacja między potrzebami interesariuszy a nadzorem,
 • podejście wdrożeniowe dla metodyki COBIT® 5,
 • struktura modelu referencyjnego procesów COBIT® 5,
 • domeny nadzoru i zarządzania,
 • komponenty procesów COBIT® 5,
 • konieczność przeprowadzania ocen możliwości,
 • relacja między metodyką COBIT® 5 a standardami ISO/IEC 15504,
 • stosowanie modelu weryfikacji dojrzałości wg COBIT® 4 w metodyce COBIT® 5,
 • inne czynniki usprawniające funkcjonowanie metodyki COBIT® 5 w zakresie nadzoru nad technologiami informatycznymi i zarządzania nimi.

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email