Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są wszystkie osoby posiadające podstawowe umiejętności w zakresie tworzenia dokumentów HTML chcące poznać Kaskadowe Arkusze Stylów (CSS) oraz developerzy pracujący w szeroko rozumianym front-endzie, które chcą rozszerzyć swoją wiedzę o nowości i możliwości przeglądarek w zakresie obsługi CSS.

Cel szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z możliwościami CSS, przedstawienie przykładów użycia oraz nauczenie tworzenia layoutów stron i aplikacji internetowych z wykorzystaniem stylów CSS.
 • Uczestnicy poznają dobre praktyki tworzenia i utrzymania projektów wykorzystujących SASS / SCSS.

Mocne strony szkolenia

 • Szkolenie oparte jest na przykładach użycia i rozwiązywaniu konkretnych problemów w budowaniu interfejsów oraz efektów graficznych z wykorzystaniem CSS.
 • Szkolenie skupione na współczesnych możliwościach przeglądarek internetowych zarówno w ujęciu mobilne jak i desktop.
 • Na szkoleniu szczególny nacisk położony jest na podążanie za aktualnie przyjętymi wzorcami oraz zapewnienia wsparcia dla urządzeń mobilnych.
 • Poza samymi możliwościami CSS uczestnicy poznają możliwości preprocesora SASS/SCSS, który znacznie zwiększa możliwości programisty w zakresie tworzenia stylów CSS.

Wymagania

Podstawowe umiejętności w zakresie tworzenia stron internetowych z wykorzystaniem języka HTML. Mile widziana podstawowa wiedza z zakresu programowania (funkcje, pętle, instrukcje warunkowe, struktury danych).

Parametry szkolenia

 • liczba godzin szkolenia: 3 * 8 godzin
 • forma: wykłady i warsztaty

Program szkolenia

 1. Podstawy CSS

  • selektory
  • sposoby i miejsca definiowania reguł
  • elementy następne (+, ~)
  • stylowanie w zależności od atrybutów np. [type=“text”]
  • priorytety reguł
  • style wbudowane przeglądarek
  • resety i normalizacje
  • elementy liniowe, blokowe i inne
  • pseudo-selektory (nth-child, first-child, odd, even, last-child, first-of-type, etc.)
  • pseudo-elementy i elementy formularzy oraz obrazki
 2. Zagadnienia pomocnicze

  • sposoby podawania kolorów
  • grupowanie selektorów
  • style inline, osadzanie stylów w dokumencie
  • !important
  • @import css i jego wady
  • stylowanie kursora
  • zapisy skrócone
  • Jednoski (px, pt, em, rem, vh, hh, cm, %, calc)
 3. Typografia

  • Stylowanie znaczników takich jak: br, hr, pre
  • nagłówki z liniami poziomymi
   • background w kolorze tła
   • przezroczysty efekt z :after i :before
 4. Stylowanie list

  • domyślne style
  • listy wypunktowane, numerowane i definicji
  • zagnieżdżanie list
  • countery
  • sposoby numeracji
  • obrazki jako wypunktowania
  • after i before dla list
 5. Tabele

  • tworzenie tabel zgodnie z ich przeznaczeniem
  • stylowanie nagłówków tabeli
  • stylowanie pustych komórek
  • stylowanie obramowań
 6. Box model

  • padding
  • margin
  • border
  • margin-collapse
 7. Obramowania

  • outline
  • obrazkowe
  • border
  • box-shadow*
 8. Box-shadow

  • tworzenie efektu wypukłości
  • cienie wewnętrzne i zewnętrzne
  • nakładanie cieni i cienie wielokrotne
 9. Text-shadow

  • efekty na tekście
  • podnoszenie usability
  • text-outline
 10. Stylowanie formularzy

  • domyślne style
   • webkit-apperance*
   • border
   • input: text, number, range
  • stosowanie klas do określania stanu elementu
  • stylowanie pseudo-elementów wbudowanej walidacji formularzy
  • zagnieżdżanie elementów celem zwiększenia możliwości stylowania
  • stylowanie ostrzeżeń walidacji natywnej w HTML
 11. Elementy sterujące

  • Linki (A)
  • zagnieżdżanie w sobie wielu A
  • text-decoratnion, a border bottom
  • stylowanie underline
  • Przyciski (Button)
  • Elementy formularzy
  • input, select, textarea
  • Stylowanie shadow-dom
 12. Stylowanie zawartości większej niż pojemnik

  • Overflow
  • Przewijanie elementów wewnętrznych na urządzeniach mobilnych
 13. Sposoby pozycjonowania elementów

  • Marginesy i paddingi
  • Absolute i Relative
  • Fixed
  • flexbox
 14. Sposoby tworzenia layoutów

  • “DIVy i floaty”
  • wirtualne tabelki
  • absolute*
  • Flexbox
  • Możliwości środkowania elementów
  • Grid layout*
 15. Flexbox

  • tworzenie layoutów dopasowanych do urządzeń mobilnych
  • środkowanie elementów
  • układanie dużej ilości elementów
 16. Stylowanie obrazków

  • tła obrazkowe
  • obrazki pod wyświetlacze o podwyższonej rozdzielczości
  • Ikony zamiast plików graficznych (font-awesome i fontastic)
 17. Canvas

  • domyślne rozmiary
  • CSS a Canvas
 18. Stylowanie SVG

  • “odmalowywanie” SVG
  • zmiana wartości atrybutów
  • zmiana struktury SVG
  • performance
  • standaryzacja SVG
  • SVG 2
 19. Multimedia w CSS

  • Osadzanie video
  • nakładanie efektów na obraz dzięki blend-mode
 20. Efekty Przejścia (transitions)

  • Transition
  • keyframes i animate
  • czasy przejścia
  • funkcje czasu
  • opóźnienia
 21. Transformacje

  • Transform
   • scale
   • translate
   • rotate
   • skew
  • Transform3D
  • transform-orign
  • wygładzanie tekstu przy transformacjach – text-smooth
  • wygładzanie elementów podczas transformacji w CSS
 22. Animacje

  • definiowanie klatek kluczowych
  • biblioteki do animacji
  • animacje poprzez nadawanie i zdejmowanie klas
 23. Gradienty

  • liniowe
  • radialne
  • wielokrotne
 24. Dodatkowe efekty graficzne

  • Mieszanie warstw CSS
  • Clipping mask (Chrome)
  • SVG clipping mask
  • CSS reflex
 25. RWD i Media Queries

  • Tworzenie typowych layoutów responsywnych
  • “Mobile first”, a rzeczywistość
  • Reguły przyrostowe
  • Procentowe definicje
  • Automatyzacja RWD z wykorzystaniem SCSS
  • RWD tabel (przewijanie wewnętrzne, ukrywanie kolumn)
  • wykrywanie orientacji ekranu (portrait i landscape)
  • rozpoznawanie touchable i clickable device
 26. “mobile” CSS

  • CSS, a usability
  • Wzorce do stosowania na urządzeniach mobilnych
  • ViewPort
  • Obrazki na wyświetlaczach Retina
  • RWD
 27. Style pod druk

  • wycinanie kolorów, tła
  • ustawianie tekstu
  • definicje kartek papieru
 28. Frameworki CSS

  • Frameworki typograficzne
  • Pełne frameworki
  • Biblioteki do konkretnych zadań
  • Zbiory hacków
  • architektura CSS (np. BEM, SMACSS)
 29. Zbiór hacków

  • ellipsis
  • clearfix
  • fastGrid
  • visuallyHidden
  • Pionter-events: none
 30. Antywzorce w HTML + CSS

  • resety CSS
  • menu tworzone jako listy
  • użycie natywnej walidacji formularzy*
  • divitis i classyfis
  • layouty oparte o tabelki
 31. Braki w CSSie

  • Jeśli element jest większy niż 500px to…
  • Brak informacji o strukturze HTML na poziomie definiowania reguł CSS
  • Brak możliwości “chwytania” rodziców i elementów poprzednich
  • Sam HTML określa przez strukturę wygląd
  • Wsparcie standardu* CSS w różnych przeglądarkach
  • Problemy z urządzeniami mobilnymi
  • “Webkit” to nie cała przeglądarka
 32. Preprocesory CSS

  • LESS vs SASS vs SCSS
  • parsowanie SCSS - NetBeans, Compass, node.js SASS
  • minifikacja
  • tworzenie plików map
 33. SCSS

  • formaty wyjściowe
  • pętle
  • instrukcje warunkowe
  • klasy abstrakcyjne / placeholders
  • tworzenie mixinów i stosowanie ich
  • extend vs include
 34. Usability

  • obszary aktywne większe niż się wydaje
  • szybkie kliknięcia i CSS
 35. Wydajność CSSa

  • rendering
  • operacje na DOM
  • zasobożerność efektów graficznych
  • recalculate layout, repaint, composition
 36. CSS dla osób niewidomych

  • podkład muzyczny podczas odczytywania tekstu
  • określenie balansu przy odtwarzaniu dźwięku
 37. JavaScript

  • odczytywanie i nadawanie paramterów
  • animacje JS a Animacje CSS
 38. Testownie CSSa

  • performance (dodatek do przeglądarki)
  • sprawdzanie poprawności składni
 39. Dobre praktyki

  • wersjonowanie GIT
  • utrzymanie dużych projektów CSS - Sposoby dzielenia plików
  • konwencje nazewnicze
  • definicje bez efektów ubocznych
 40. Narzędzia developerskie

  • IDE
  • devToolsy w przeglądarce
   • zmiany live layoutu
  • build tools
  • live reload
  • css injection
  • live coding

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email