Adresaci szkolenia

Szkolenie jest adresowane do osób uczących się tworzenia stron internetowych, posiadających podstawową znajomość języka HTML.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie kaskadowych arkuszy stylów CSS w stopniu pozwalającym na swobodne tworzenie prostych struktur stron internetowych i nadawanie im atrakcyjnego wyglądu.

Mocne strony szkolenia

Szkolenie umożliwia poznanie CSSa nawet osobom z bardzo niewielką wiedzą początkową.

Wymagania

 • znajomość podstaw HTML lub wybranego systemu CMS z edytorem wizualnym

Parametry szkolenia

 • Liczba godzin szkolenia: 24
 • Forma: warsztat
 • Maksymalna liczba uczestników: 10

Program szkolenia

 1. Wstęp
  • możliwości CSSa
  • selektory
  • sposoby i miejsca definiowania reguł
  • style inline, osadzanie stylów w dokumencie
  • style wbudowane przeglądarek
  • resety i normalizacje
  • elementy liniowe, blokowe i inne
  • sposoby podawania kolorów
 2. Jednostki w CSS
  • px, pt, cm
  • em, rem
  • vh, hh
  • %
  • funkcja calc
 3. Typografia
  • paragrafy
  • spany
  • stylowanie znaczników: br, hr, pre
 4. Stylowanie list i linków
  • style domyślne
  • listy wypunktowane, numerowane i definicji
  • zagnieżdżanie list
  • sposoby numeracji
  • dekoracja linków
 5. Tabele
  • tworzenie tabel zgodnie z ich przeznaczeniem
  • stylowanie nagłówków tabel
  • stylowanie obramowań
 6. Box model
  • padding
  • margin
  • border
 7. Obramowania
  • outline
  • border
  • box-shadow
 8. Box-shadow - dodatkowe możliwości
  • tworzenie efektu wypukłości
  • cienie wewnętrzne i zewnętrzne
  • nakładanie cieni i cienie wielokrotne
 9. Text-shadow
  • efekty na tekście
  • podnoszenie usability
  • text-outline
 10. Elementy sterujące
  • linki (A)
  • zagnieżdżanie w sobie wielu A
  • text-decoratnion, a border bottom
  • stylowanie underline
  • przyciski (Button)
  • elementy formularzy
  • input, select, textarea
  • stylowanie shadow-dom
 11. Stylowanie zawartości większej niż pojemnik
  • overflow
  • przewijanie elementów wewnętrznych na urządzeniach mobilnych
  • paski przewijania
 12. Sposoby pozycjonowania elementów
  • marginesy i paddingi
  • absolute i relative
  • fixed
  • flexbox
  • sticky
 13. Sposoby tworzenia layoutów
  • "DIVy i floaty"
  • wirtualne tabelki
  • absolute*
  • flexbox
  • metody środkowania elementów
 14. Stylowanie obrazków
  • tła obrazkowe
  • obrazki pod wyświetlacze o podwyższonej rozdzielczości
  • ikony zamiast plików graficznych (font-awesome i fontastic)
 15. Efekty przejścia
  • transition
  • keyframes i animate
  • czasy przejścia
  • funkcje czasu
  • opóźnienia
 16. Transformacje
  • transform (scale, translate, rotate, skew)
  • transform3D
  • transform-origin
  • wygładzanie tekstu przy transformacjach – text-smooth
  • wygładzanie elementów podczas transformacji w CSS
 17. Gradienty
  • liniowe
  • radialne
  • wielokrotne
 18. RWD i Media Queries
  • tworzenie typowych layoutów responsywnych
  • “Mobile first”, a rzeczywistość
  • reguły przyrostowe
  • procentowe definicje
 19. Frameworki CSS
  • frameworki typograficzne
  • pełne frameworki
  • biblioteki do konkretnych zadań
 20. Zbiór hacków
  • ellipsis
  • clearfix
  • fastGrid
  • visuallyHidden
  • pionter-events: none
 21. Antywzorce w HTML + CSS
  • resety CSS
  • menu tworzone jako listy
  • użycie natywnej walidacji formularzy*
  • divitis i classyfis
  • layouty oparte o tabelki
 22. JavaScript
  • odczytywanie i nadawanie parametrów
  • animacje JS a animacje CSS
 23. Testowanie CSSa
  • performance (dodatek do przeglądarki)
  • sprawdzanie poprawności składni
 24. Narzędzia developerskie
  • IDE
  • devToolsy w przeglądarce (zmiany live layoutu)
  • build tools
  • live reload
  • css injection
  • live coding

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email