Jest to dwudniowe szkolenie poświęcone najważniejszym elementom Ośrodków Przetwarzania Danych. Omawianie zagadnienia dotyczą konfiguracji i usprawnień zasilania, chłodzenia, zabezpieczeń, okablowania oraz ochrony- głównych czynników zapewniających wysoką dostępność. Ponadto uczestnicy poznają zasady eksploatacji i konserwacji Ośrodków Przetwarzania Danych.

Szkolenie kończy się egzaminem CDCP® akredytowanym i administrowanym przez Grupę ICOR.

Cel szkolenia

Szkolenie porusza zagadnienia związane z zarządzaniem Ośrodkami Przetwarzania Danych:

Wybór optymalnego obiektu dla Ośrodka Przetwarzania Danych o znaczeniu krytycznym na podstawie obecnych i przyszłych potrzeb
Sprawne konfigurowanie Ośrodka Przetwarzania Danych oraz określanie wszystkich ważnych składników, które pozwalają osiągnąć wysoką dostępność
Znajomość i stosowanie różnych standardów branżowych, np. IEEE-1100, IEC-62040 oraz NFPA-75. Omawianie, dobieranie i stosowanie różnych technologii zasilania awaryjnego, systemów przeciwpożarowych, chłodzenia, systemów monitoringu i standardów okablowania
Analiza systemu dystrybucji zasilania w celu uniknięcia kosztownych przestojów
Usprawnianie chłodzenia i poprawa wydajności Ośrodków Przetwarzania Danych przy użyciu sprawdzonych rozwiązań i technologii
Projektowanie niezawodnej, skalowalnej architektury sieci oraz nadzór nad technikami testowania
Opracowywanie korzystnych umów serwisowych z dostawcami sprzętu, tak aby zapewnić najlepszy stosunek wartości do ceny
Konfigurowanie skutecznych rozwiązań do monitoringu Ośrodków Przetwarzania Danych oraz pilnowanie, aby wdrażane były właściwe zabezpieczenia (zarówno w zakresie procesów, jak i technologii)

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do specjalistów z zakresu informatyki, Ośrodków Przetwarzania Danych i zarządzania obiektami, którzy pracują w takich Ośrodkach lub realizują zadania z nimi związane.
Wiedza zawarta w szkoleniu użyteczna będzie również dla osób odpowiedzialnych za dostępność Ośrodków Przetwarzania Danych ,zarządzania nimi oraz za wprowadzanie usprawnień w tym obszarze.

Wymagania

Wymagania wstępne nie są ściśle określone, lecz zaleca się, aby uczestnicy mieli co najmniej roczne doświadczenie w dziedzinie Ośrodków Przetwarzania Danych lub zarządzania obiektami.

Informacje dodatkowe

Szkolenie może być zrealizowane w języku polskim lub angielskim. Uczestnicy otrzymują akredytowane materiały szkoleniowe w języku angielskim.

Program szkolenia

1. Ośrodek Przetwarzania Danych, jego znaczenie oraz przyczyny przestojów

2. Lokalizacja i budowa Ośrodka Przetwarzania Danych:

 • • Wybór odpowiednich miejsc i budynków oraz unikanie pułapek
 • • Poszczególne składniki wydajnego Ośrodka Przetwarzania Danych oraz konfiguracja zaplecza

3. Oświetlenie:

 • Standardy
 • Rodzaje opraw oświetleniowych i ich rozmieszczenie
 • Oświetlenie awaryjne i instalacja elektryczna

4. Pola elektromagnetyczne:

 • Źródła pól elektromagnetycznych
 • Definicje pola elektrycznego i pola magnetycznego
 • Wpływ pól elektromagnetycznych na zdrowie i sprzęt
 • Standard TEMPEST i ochrona przed impulsami elektromagnetycznymi o wysokiej mocy
 • Standardy
 • Ekrany chroniące przed impulsami elektromagnetycznymi

5. Instalacja wodna:

 • Znaczenie instalacji wodnej i obszary jej zastosowania
 • Rozwiązania awaryjne dla instalacji wodnej

6. Systemy przeciwpożarowe:

 • Standardy
 • Systemy wykrywania
 • Techniki
 • Oznakowanie i bezpieczeństwo
 • Wymagania ustawowe i najlepsze procedury
 • Metody sprawdzania sprawności systemu przeciwpożarowego

7. Bezpieczna eksploatacja i procedury bezpieczeństwa:

 • Warstwy zabezpieczeń Ośrodka Przetwarzania Danych
 • Bezpieczeństwo na poziomie fizycznym, infrastrukturalnym i organizacyjnym
 • Komunikaty ostrzegawcze i niezbędne oznakowanie

8. Dokumentacja:

 • Metody sporządzania odpowiedniej dokumentacji
 • Strategie i procedury zarządzania dokumentami

9. Średni czas pracy bez awarii/średni czas usuwania awarii:

 • Standardy i definicje
 • Modele obliczeniowe
 • Wartości rzeczywiste

10. Standardy i najlepsze procedury Ośrodków Przetwarzania Danych

11. Podłoga techniczna / sufit podwieszany:

 • Obowiązujące standardy
 • Definicje obciążenia równomiernego, skupionego i ruchomego
 • Sygnałowa siatka odniesienia i uziemienie stelaży
 • Przepisy dotyczące dostępu dla osób niepełnosprawnych
 • Zastosowanie sufitu podwieszanego i związane z nim wymagania

12. Infrastruktura energetyczna:

 • Schemat infrastruktury elektroenergetycznej od źródła zasilania aż po stelaż
 • Automatyczne i statyczne przełączniki zasilania
 • Poziomy i techniki nadmiarowości
 • Zastosowanie instalacji jednofazowej i trójfazowej
 • Warianty dystrybucji zasilania w pomieszczeniu na komputery
 • Okablowanie zasilające a przewody szynowe
 • Połączenie wyrównawcze a uziemienie; transformatory separacyjne i zaburzenia wspólne
 • Obudowy i stopnie ochrony IP
 • Wytyczne w zakresie jakości zasilania
 • Moc rzeczywista a moc pozorna
 • Konfigurowanie i obliczanie obciążenia w Ośrodku Przetwarzania Danych
 • Generatory prądotwórcze
 • Statyczne i dynamiczne systemy zasilania awaryjnego
 • Rodzaje akumulatorów
 • Termografia

13. Infrastruktura chłodnicza:

 • Trendy i wymagania związane z chłodzeniem
 • Moduły chłodzące i współczynniki konwersji
 • Definicje ciepła odczuwalnego i utajonego
 • Różnica pomiędzy klimatyzacją zapewniającą komfort a chłodzeniem precyzyjnym oraz konsekwencje w zakresie wydajności energetycznej
 • Przegląd technik klimatyzacji
 • Sposoby na poprawę skuteczności i wydajności chłodzenia w pomieszczeniu na komputery
 • Techniki chłodzenia dla pomieszczeń o wysokiej gęstości upakowania urządzeń oraz często popełniane błędy
 • Instalacja wodna
 • Ważna rola instalacji wodnej i obszary jej zastosowania
 • Rozwiązania awaryjne dla instalacji wodnej

14. Projektowanie infrastruktury sieci oraz skalowalna infrastruktura sieci:

 • Hierarchia okablowania
 • Parametry kabli
 • Określanie wymagań w zakresie łączności
 • Nadmiarowość sieci
 • Łączność pomiędzy budynkami
 • Zalecane procedury instalacji
 • Testowanie i sprawdzanie okablowania strukturalnego
 • Wymagania odnośnie systemu monitorowania sieci

15. Monitoring Ośrodka Przetwarzania Danych:

 • Wymagania w zakresie monitoringu
 • System zarządzania środowiskiem a system zarządzania budynkiem
 • Systemy wykrywania wycieków wody
 • Opcje powiadamiania i inne kwestie związane z tym tematem

16. Etykietowanie:

 • Wybór konwencji etykietowania
 • Zalecane procedury etykietowania
 • Etykietowanie sieci

17. Sprzątanie:

 • Procedury sprzątania w Ośrodku Przetwarzania Danych

18. Umowy serwisowe oraz umowy SLA i OLA

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email