Najpopularnieszy orkiestrator kontenerów, służący do budowania automatycznie skalujących oraz samonaprawiających się aplikacji.


Adresaci szkolenia

Kursanci pragnący uzyskać certyfikat Certified Kubernetes Administrator (CKA).

Cel szkolenia

Przygotowanie do egzaminu Certified Kubernetes Administrator (CKA), który weryfikuje umiejętności, wiedzę i kompetencje do wykonywania obowiązków administratora Kubernetes.

Mocne strony szkolenia

Szkolenie nastawione na zadania praktyczne związane z egzaminem Certified Kubernetes Administrator (CKA).

Wymagania

Od uczestników szkolenia wymaga sie: podstawowej znajomości: Linuxa, sieci komputerowych, certyfikatów SSL, oraz konsolowego edytora tekstu (preferowany jest vim). Szkolenie wymaga rownież bardzo dobrej znajomości technologii Docker.

Parametry szkolenia

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

CKA - v1.14.1 Wymagania, forma oraz warunki przystapienia do egzaminu Certified Kubernetes Administrator

 1. Podstawowe zagadnienia
  • Architektura klastra
  • Podstawy API Kubernetes’a
  • Serwisy oraz sieci w klastrze
  • Instalacja, konfiguracja oraz walidacja
 2. Kubernetes - The Hard Way jako instrukcja instalacji (z użyciem plików binarnych) bezpiecznego oraz wysokodostępnego klastra
  • Wybór rozwiazania sieciowego
  • Uruchamianie testów E2E na klastrze (wraz z analizą)
  • Uruchamianie testów E2E na węzłach
  • Instalacja oraz użycie narzędzia kubeadm do instalacji, konfiguracji oraz zarzadzania klastrem
 3. Zagadnienia zwiazane z klastrem
  • Aktualizacja klastra do nowszej wersji
  • Aktualizacja systemu operacyjnego
  • Implementacja kopii zapasowych oraz przywracania danych
  • Sieci
 4. Konfiguracja sieciowa w klastrze
  • Podstawy sieci (Pod)
  • Integracja serwisów z kontenerami
  • Konfiguracja oraz instalacja load balancer’a
  • Konfiguracja dostępu do aplikacji z użyciem Ingress’u
  • Zarządzanie usługą DNS w klastrze
  • Czym jest CNI (Container Network Interface)
 5. Przechowywanie danych
  • W jaki sposób dane sa przechowywane w Pod’zie, czym sa persistent volumes?
 6. Tryby dostępu do wolumenów
  • Czym sa PVC (Persistent Volume Claims)
  • Obiekty API powiązane z przechowywaniem danych oraz sposób ich użycia
 7. Zarządzanie cyklem życia aplikacji
  • Deployment - czym jest i jaki ma wpływ na aktualizacje aplikacji
  • Skalowanie aplikacji
  • self-healing aplikacji - podstawowe mechanizmy
 8. Harmonogramowanie zadań/aplikacji
  • labels oraz selectors oraz ich wpływ na harmonogramowanie zadań
  • Czym są DeamonSets’y?
  • Jak limity przypisane do zasobów wpływają na harmonogramowanie aplikacji
  • Konfiguracja oraz rozwiązywanie problemów z jednym oraz wieloma scheduler’ami w klastrze
 9. Logowanie zdarzeń i monitoring
  • Logowanie zdarzeń zwiazane z komponentami klastra oraz aplikacjami
  • Monitoring komponentów Kubernetes’a oraz aplikacji
 10. Rozwiazywanie problemów (na poziomie)
  • aplikacji
  • klastra
  • wezłów
  • sieci
 11. Tips&Tricks dot. egzaminu

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email