Najpopularnieszy orkiestrator kontenerów, slużący do budowania automatycznie skalujących i samonapraiających sie aplikacji.

Adresaci szkolenia

Kursanci pragnący uzyskać certyfikat Certified Kubernetes Application Developer (CKAD).

Cel szkolenia

Przygotowanie do egzaminu Certified Kubernetes Application Developer (CKAD).

Mocne strony szkolenia

Szkolenie nastawione na zadania praktyczne związane z egzaminem Certified Kubernetes Application Developer (CKAD).

Wymagania

Od uczestników szkolenia wymaga się: podstawowej znajomosci: Linuxa, sieci komputerowych oraz konsolowego edytora tekstu (preferowany jest vim). Szkolenie wymaga rownież bardzo dobrej znajomości Docker'a.

Parametry szkolenia

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

CKAD - v1.14.1 Wymagania, forma oraz warunki przystąpienia do egzaminu Certified Kubernetes Application Developer

 1. Podstawowe zagadnienia
  • Zarządzanie Pod’ami
  • Podstawy API Kubernetes’a
 2. Konfiguracja Pod’a
  • Czym są: Labels, Selectors oraz Annotations
  • Deployment - rolling update oraz wycofywanie zmian
  • Uruchamianie zadań typu batch: Jobs oraz CronJobs
 3. Zarządzanie konfiguracja
  • ConfigMaps
  • Secrets
  • SecurityContexts
  • przypisywanie ograniczeń aplikacji dot. zasobów
  • ServiceAccounts
 4. Administracja
  • LivenessProbes oraz ReadinessProbes
  • Logowanie zdarzeń w kontenerze
  • Monitoring aplikacji
  • Rozwiazywanie problemów
 5. Serwisy oraz Sieci
  • Czym sa serwisy?
  • NetworkPolicies
 6. Pod’y składajace sie z wielu kontenerów (rózne podejscia)
  • ambassador
  • adapter
  • sidecar
 7. Tips&Tricks dot. egzaminu

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email