Celem szkolenia jest poznanie dobrych praktyk w projektowaniu systemów w kontekście łatwości deploymentu. Szkolenie ma także za zadanie zapoznanie uczestników z systemem zarządzania konfiguracją Chef oraz naukę automatyzacji deploymentu do chmur obliczeniowych na przykładzie Amazon EC2.

Wymagania

Od uczestników szkolenia wymaga się:

 • podstawowej znajomości języka Ruby,
 • umiejętności zarządzania systemami Linux.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do:

 • architektów systemów komputerowych,
 • administratorów środowisk Linux,
 • system Inżynierów,
 • DevOps’ów.

Umiejętności zdobywane podczas zajęć

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy zdobędą następujące umiejętności:

 • definiowania elementów systemów krytycznych dla ciągłego wdrażania,
 • unikania funkcjonalności uniemożliwiających automatyczną aktualizację systemu,
 • tworzenia nowych cookbooków i recept oraz umiejętności testowania ich,
 • definiowania złożonych zadań dla systemu CI przydatnych w automatyzacji wdrożeń.

Parametry szkolenia

2 x 8h w proporcji: 80% warsztaty, dyskusje; 20% wykłady.

Program szkolenia

 1. Wstęp do Continous Delivery.
 2. Techniki aktualizacji oprogramowania na środowiskach produkcyjnych.
 3. Zarządzanie konfiguracją.
  1. Idea Infrastructure as Code.
  2. Przygotowanie środowiska developerskiego.
  3. Chef.
   1. kuchnia (kitchen).
   2. cookbooki i recepty.
   3. role.
   4. parametry node’ów.
   5. zarządzanie wersjami cookbooków - librarian.
   6. testowanie recept.
    1. foodcritic.
    2. ChefSpec.
    3. Vagrant + Chef Minitest.
    4. test-kitchen.
  4. Chef Server.
   1. wprowadzenie i instalacja.
   2. podział na środowiska.
   3. przygotowanie kuchni do pracy z Amazon EC2.
   4. Knife - narzędzie do komunikacji z Chef Serverem.
    1. aktualizacja danych na Chef Serverze.
    2. tworzenie nowych klientów.
    3. zarządzanie Chef Serverem.
   5. testowanie infrastruktury - Cucumber-chef.
 4. Automatyzacja deploymentu.
  1. integracja z Jenkins’em.
  2. definiowanie pipeline’ów.

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email