Uczestnicy szkolenia zapoznają się metodami wytwarzania oprogramowania z jego ciągłą integracją (ang. Continuous Integration). Prezentujemy proces, mechanizmy i zadania których realizacja pozwala na uzyskiwanie częstej i konstruktywnej informacji zwrotnej o stanie projektu i poziomie zadowolenia klienta. Umiejętności zdobywane na zajęciach pozwalają na integrację procesów Continuous Integration z już funkcjonującymi w firmie oraz na zdobycie technicznej wiedzy o wdrożeniu tej metody wytwarzania oprogramowania.

W ramach zajęć skupiamy się na tych technikach które w ramach działań CI podnoszą produktywność zespołu i pozwalają skrócić czas dostarczenia oprogramowania na rynek (ang. Time to Market).

Część praktyczna szkolenia obejmuje przegląd dostępnych rozwiązań technicznych wspierających proces CI oraz konfigurację i instalację Jenkins jako przykładu serwera integracyjnego.

Szkolenie nie skupia się na aspektach technicznych samej instalacji. Punkt ciężkości położony jest na sposób integracji samych procesów CI w kontekście przedsiębiorstwa i w codziennej pracy zespołu wytwarzającego oprogramowanie.

Przykładowe projekty integrowane w ramach zajęć obejmują oprogramowanie w językach: Java, Python, C/C++. Projekty dobrane są w taki sposób aby zaprezentować różnorodne przypadki z którymi uczestnicy zajęć mogą mieć styczność.

Na zajęciach posługujemy się technologiami otwartymi z dostępem do kodu źródłowego.

Zakres szkolenia

Szkolenie obejmuje:

 • proces ciągłego dostarczania;
 • proces ciągłego testowania i uzyskiwania informacji zwrotnej;
 • kryteria jakościowe (wewnętrzne i zewnętrzne);
 • pułapki i remedia;
 • CI  a obecna struktura organizacji i projektów.

Wymagania

Od uczestników szkolenia wymaga się:

 • znajomości posługiwania się komputerem na poziomie użytkownika;
 • znajomość podstawowych koncepcji związanych z infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa;
 • wiedzy o procesach obejmujących wytwarzanie oprogramowania;
 • uczestnictwa w co najmniej jednym projekcie związanym z wytwarzaniem oprogramowania.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do:

 • członków zespołów wytwarzających oprogramowanie;
 • testerów lub osób pełniących funkcje testerów;
 • osób odpowiedzialnych za zapewnienie jakości wytwarzanego oprogramowania;
 • kierowników zespołów lub technicznych kierowników projektów;
 • architektów systemowych.

Cele szkolenia

Głównymi celami w procesie szkoleniowym są:

 • zapoznanie się ze wszystkimi elementami składowymi procesów związanych z wydaniami ciągłymi oprogramowania;
 • określenie potrzeb i celów każdego z procesów;
 • szacowanie zmiany i wpływu na bieżące procesy;
 • określenie dobrych i złych praktyk związanych z procesem ciągłej integracji.

Umiejętności zdobywane podczas zajęć

Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu zdobędą następujące umiejętności:

 • praktyczne budowanie planu testów i komunikacji w ramach CI;
 • implementowanie poznanych sposobów optymalizacji wykonania zadań w ramach CI;
 • opracowywanie planu wydań i kryteriów jakości wewnętrznej i zewnętrznej tworzonego produktu.

Parametry szkolenia

2*8 godzin (2*7 gozin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 1. Kryteria jakościowe w tworzeniu oprogramowania:
  • miary projektu a procesy CI;
  • montrast i elementy podobne tradycyjnych metodyk tworzenia oprogramowania;
  • konsekwencje braku utrzymania kontroli nad wymiarami projektu.
 2. Elementy CI:
  • mlementy składowe procesów CI;
  • wpływ działań CI na codzienną pracę interesariuszy projektu;
  • CI a projekt – styk procesu i elementów zarządczych.
 3. CI a wymagania:
  • obszary wymagań niefunkcjonalnych a proces CI;
  • informacja zwrotna w procesach CI.
 4. Ciągłe testowanie:
  • techniczna modularyzacja testów ze względu na procesy CI;
  • wąskie gardła testowania – techniczne aspekty optymalizacji zadań;
  • czynniki świadczące o lukach w testowaniu.
 5. CI a bazy danych:
  • przepływ prac pomiędzy zespołami sterowany definicją skryptów;
  • dane i struktura bazy dedykowana potrzebom jakościowym;
  • potrzeby organizacyjne a struktura skryptów.
 6. Zakresy ryzyk adresowane w CI:
  • ryzyka techniczne w wytwarzaniu oprogramowania – punkt widzenia wynikający z CI;
  • ryzyka zarządcze – punkt widzenia wynikający z CIpProcesy CI – codzienna obsługa nieprzewidzianych zdarzeń.
 7. Metryki i miary wyprzedzające procesów:
  • kontrola nad jakością wewnętrzną z użyciem metryk;
  • predykcja problemów i wskaźniki wyprzedzające;
  • tworzenie własnych metryk do bieżących potrzeb;
  • optymalizacja procesów CI w oparciu o metryki.
 8. Separacja i modularyzacja zadań:
  • wymagania stawiane architekturze skryptów zadań;
  • prawidłowe tworzenie skryptów zadań;
  • rozwój i pielęgnacja architektury wydań.
 9. CI a dług technologiczny
  • pojęcie długu technologicznego – źródła i zagrożenia;
  • informacje zwrotne z procesów CI a dług technologiczny;
  • zarządzanie długiem z użyciem informacji pozyskanej z procesów CI.

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email