Ogranicz czas realizacji projektów informatycznych i ich koszty. Uzyskaj informacje niezbędne do utworzenia prewencyjnego środowiska do zarządzania wymaganiami. Identyfikuj, dokumentuj, analizuj, śledź i kontroluj zmiany w wymaganiach oraz zarządzaj nimi w ramach całego cyklu życia projektu. Określ kluczowe role i obowiązki w zakresie analizy wymagań i zarządzania nimi. Poznaj znaczenie alokowania i śledzenia wymagań, a także sprawdzania poprawności i weryfikacji. Opracuj narzędzia i techniki do wykorzystania w całym procesie określania wymagań, metody przeprowadzania inspekcji oraz sposoby minimalizacji ryzyka.

Uczestnicy kursu zdobędą następujące umiejętności:

 • Określanie głównych problemów spotykanych podczas zarządzania wymaganiami
 • Formułowanie jasnych i zwięzłych wymagań
 • Opracowywanie tablicy monitorowania wymagań i dokumentu zawierającego specyfikację wymagań
 • Definiowanie odpowiednich klas wymagań projektowych
 • Wyjaśnienie ról i obowiązków w procesie zarządzania wymaganiami
 • Określenie różnic pomiędzy poszczególnymi standardami specyfikacji wymagań
 • Wybór i monitorowanie wskaźników wydajności działań związanych z zarządzaniem wymaganiami

Adresaci szkolenia:

Kurs jest przeznaczony dla kierowników projektów, członków zespołów projektowych, pracowników pomocy technicznej, inżynierów systemów oraz osób odgrywających ważną rolę w pracach nad projektami, zainteresowanych najlepszymi praktykami, które można zastosować w różnorodnych projektach i w wielu branżach.

Uczestnicy, którzy ukończą taki kurs, zaliczają 21 godzin szkolenia, czyli otrzymują 21 punktów PDU (Professional Development Unit), które można wykorzystać w celu spełnienia wymagań organizacji PMI® dotyczących procedury certyfikacji i recertyfikacji.

Wymagania:

Kompleksowy kurs wprowadzający w dziedzinie zarządzania projektami, np. Podstawy zarządzania projektem (HC577S) oraz Zarządzanie ryzykiem w projekcie (HE536S), Umiejętności kierownicze i komunikacyjne dla kierowników projektów (HE537S) i inne podstawowe kursy w zakresie zarządzania projektami.

Kolejne kroki:

Inne szkolenia zaawansowane z tematyki zarządzania projektami prowadzące do rozwijania swojej wiedzy i umiejętności, także przez certyfikację w tym zakresie.

Informacje dodatkowe:

Szkolenie może być zrealizowane w języku polskim lub angielskim.

Uczestnicy otrzymują akredytowane materiały szkoleniowe w języku angielskim.

Program szkolenia

 • Wprowadzenie
  • Wyjaśnienie, dlaczego prawidłowe wymagania są niezbędne dla sukcesu projektu
  • Wyjaśnienie różnic pomiędzy wymaganiami behawioralnymi i niebehawioralnymi
  • Określenie cech charakterystycznych procesu formułowania prawidłowych wymagań
 • Wymagania w procesie rozwoju systemów IT/IS
  • Stosowanie do formułowania wymagań modelu SW-CMM® opartego na najlepszych praktykach, opracowanego przez Instytut Inżynierii Oprogramowania
  • Określenie różnic pomiędzy procedurami gromadzenia wymagań na podstawie zastosowanego modelu cyklu produkcji oprogramowania
  • Wyjaśnienie znaczenia powtarzalności procesu gromadzenia wymagań
 • Konfiguracja i uruchomienie
  • Określenie najważniejszych stron zainteresowanych wymaganiami i przeprowadzenie analizy interesariuszy
  • Określenie twardych i miękkich zasobów wymagań
  • Określenie materiałów wejściowych i wyjściowych dla repozytorium wymagań i utworzenie schematu klasyfikacji wymagań
 • Identyfikacja i dokumentacja
  • Gromadzenie i wyjaśnianie wymagań za pomocą ankiet, rozmów, sesji JRP/JAD, warsztatów, symulacji, badań użyteczności oraz prototypów
  • Przygotowywanie dokumentów zawierających wymagania
  • Określanie atrybutów specyfikacji wymagań systemowych i tablic monitorowania wymagań
 • Analiza i udoskonalanie
  • Opisanie roli analityka wymagań
  • Wyjaśnienie procesu partycjonowania i rozkładania wymagań na części
  • Określenie przydatności opracowywania prototypów i modeli
 • Przegląd i zatwierdzanie
  • Opis procesu przeglądu i zatwierdzania
  • Zdefiniowanie procesu inspekcji
  • Omówienie ról i obowiązków zespołu ds. inspekcji
 • Alokacja i śledzenie
  • Wyjaśnienie znaczenia alokacji wymagań i możliwości ich śledzenia
  • Alokacja wymagań
  • Śledzenie wymagań w ramach całego cyklu życia projektu
 • Weryfikacja i sprawdzanie poprawności
  • Omówienie technik weryfikacji i sprawdzania poprawności
  • Możliwość sprawdzenia poprawności wymagań w obecności klientów
  • Wykazanie, że wymagania zostały spełnione
 • Zarządzanie zmianami
  • Korzystanie z narzędzi do kontroli zmian
  • Wprowadzanie zmian do wymagań projektowych
  • Zapewnienie możliwości śledzenia połączeń w całej dokumentacji projektu

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email