Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów, administratorów systemowych lub ich liderów, których zadaniem jest zapewnienie szybkiego dostarczenia przyrostu funkcjonalności na środowisko produkcyjne uwzględniając development, testy, release oraz deployment

Cel szkolenia

Szkolenie w sposób przekrojowy omawia tematykę DevOps, zarówno pod kątem zrozumienia jej idei, jak i jej praktycznej realizacji poprzez poznanie narzędzi pozwalających na automatyzację procesu wytwarzania oprogramowania, dostarczania go do instalacji na środowisku oraz tworzenia infrastruktury.

Uczestnik szkolenia po jego ukończeniu powinien:

  • rozumieć ideę DevOps,
  • być efektywnym członkiem zespołu DevOps,
  • sugerować zmiany w istniejącej organizacji, by sprzyjała powstawaniu zespołów DevOps,
  • rozumieć koncepcję automatyzacji jako narzędzia podnoszącego efektywność zespołu i organizacji,
  • rozumieć ideę Continous Integration i móc ją praktycznie zastosować za pomocą narzędzia Jenkins,
  • rozumieć ideę automatyzacji infrastruktury i móc ją praktycznie zastosować za pomocą narzędzi Vagrant i Puppet (alternatywnie: Chef),
  • rozumieć zarządzanie infrastrukturą w chmurze na przykładzie Amazon EC2.

Parametry szkolenia

3 x 8h w proporcji: 70% warsztaty, dyskusje; 30% wykłady

Program szkolenia

Część teoretyczna:

 

1. Czym jest DevOps?

2. Rozwój projektu z punktu widzenia developera.

3. Rozwój projektu z punktu widzenia administratora.

4. Rozwój projektu z punktu widzenia zespołu DevOps.

5. Pipeline DevOps wraz z powiązanymi technologiami oraz narzędziami:

- plan

- code

- build

- test

- release

- deploy

- operate

- monitor

6. Pojęcia związane z DevOps:

Continuous Integration,

Continuous Deployment,

system kontroli wersji,

automatyzacja,

mikroserwisy,

infrastruktura jako kod,

Git workflow i inne.

7. SRE jako ulepszona wersja DevOps.

8. Kubernetes w godzinę.

 

Część praktyczna:

 

1. Zarządzanie oraz konfiguracja maszyn wirtualnych za pomoca Ansible.

- Czym jest Ansible?

- Automatyzacja Pull vs Push

- Koncepty: idempotencja, moduły, host inventory, task'i, polecenia ad-hoc

- Podstawy Ansible'a: Playbook'i, YAML, moduly, zmienne, role.

2. Mikroserwisy z technologią Docker.

- Czym jest Docker?

- Architektura oraz komponenty Docker'a

- Budowanie obrazów - Dockerfile

- Sieci w Docker'ze

- Wolumeny, rejestry obrazów oraz zarządzanie logami

- docker-compose

4. Chmury w pigułce (na podstawie AWS).

- Przegląd podstawowych uslug największego dostawcy usług chmurowych na świecie

5. CI/CD z Jenkins'em.

- Czym jest Jenkins?

- Architektura oraz instalacja

- Rodzaje Job'ów

- RBAC

- Plugin'y

- Pipeline'y: skryptowe vs deklaracyjne

- Cron

- Pętle oraz instrukcje warunkowe

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email