Adresaci szkolenia

William Edwards Demming powiedział, że za problemy z jakością i efektywnością w 95% odpowiada system (organizacja pracy), a dopiero w pozostałej części człowiek. Jeśli wierzysz, że ludzie z definicji są dobrzy i pragną wykonywać swoją pracę najlepiej, jak mogą, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie. Dzięki temu skupisz się na tym, które aspekty tworzenia i dostarczania rozwiązania IT należy usprawnić zamiast szukać problemu w ludziach poprzez wymyślanie nagród i kar. Uczestnikiem szkolenia mogą być osoby, które mają bezpośredni wpływ na organizację pracy (managerowie, architekci, liderzy zespołów) lub pośrednie oddziaływanie na nią (np. programiści, testerzy, inżynierowie wdrożenia bądź utrzymania).

Cel szkolenia

Uczestnik szkolenia po jego ukończeniu powinien zdobyć następujące umiejętności / wiedzę:

 • rozumieć jakie problemy może rozwiązać DevOps
 • być w stanie rozpoznawać symptomy tych problemów
 • sugerować zmiany w istniejącej organizacji, by sprzyjały powstawaniu zespołów DevOps
 • rozumieć, jak wpływać na kulturę organizacji, która sprzyja DevOps
 • rozumieć, na czym polega automatyzacja procesu wytwarzania i dostarczania oprogramowania (m.in. Continuous Integration, Continuous Deployment, Continous Delivery i automatyzacja infrastruktury) oraz znać narzędzie wspierające takie działania
 • rozumieć potrzebę szeroko pojętego monitoringu aplikacji i systemów
 • rozumieć koncepcję Lean w wytwarzaniu oprogramowania

Wymagania

Do uczestnictwa w szkoleniu nie są potrzebne żadne umiejętności techniczne. Wymagane jest natomiast doświadczenie w tworzeniu i/lub wdrażaniu systemów IT w jakiejkolwiek roli.

Parametry szkolenia

8 godzin (7 godzin netto) wykładów i warsztatów w proporcji: 40% wykład, 40% dyskusje, 20% warsztaty.

Program szkolenia

 1. Problemy, które może rozwiązać DevOps

  1. rzadkie wdrożenia

  2. błędy wykrywane dopiero na środowisku produkcyjnym

  3. długi czas od pomysłu do wdrożenia (tzw. lead-time)

  4. słaba komunikacja wewnątrz organizacji i kultura obwiniania

  5. brak przewagi konkurencyjnej poprzez dużą inercję

 2. DevOps - rys historyczny

  1. czy DevOps nie istnieje już od 30 lat?

  2. czy w małych firmach DevOps nie jest czymś naturalnym?

  3. C.A.L.M.S. (czyli Kultura, Automatyzacja, Lean, Pomiary i Dzielenie się)

 3. Kultura wspierająca DevOps

  1. zaufanie

  2. pracownicy posiadający wpływ na organizację, w której pracują

  3. możliwość wyboru narzędzi do pracy

  4. poczucie bezpieczeństwa podczas ponoszenia porażek i możliwość uczenia się na nich

  5. wspólny cel i wspólna odpowiedzialność

 4. Automatyzacja i narzędzia

  1. ciągła integracja (np. Jenkins, Bamboo)

  2. ciągłe inspekcja (np. FindBugs, CheckStyle, PMD)

  3. ciągłe testowanie (np. Selenium, Cucumber)

  4. automatyzacja infrastruktury (np. Chef, Puppet)

  5. ciągłe wdrożenia

  6. ciągły monitoring (np. Nagios, Kibana)

 5. Lean

  1. optymalizacja przepływu wartości

  2. Kanban

 6. DevOps w organizacji

  1. walka z silosami kompetencyjnymi

  2. ten sam cel dla wszystkich jednostek organizacji

  3. brak sztucznych podziałów między jednostkami

  4. czy tylko zespoły DevOps?

 7. DevOps w szerszym kontekście

  1. DevOps a Scrum

  2. DevOps a Lean Startup

  3. DevOps a ITIL

 8. Zarządzanie zmianą, czyli wdrożenie DevOps w organizacji

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email