Cele szkolenia

Poznanie, zrozumienie i przećwiczenie najlepszych praktyk związanych z programowaniem obiektowym w Javie

Zalety

Praktyczne przyswojenie ogólnie przyjętych zasad i wzroców takich jak GRASP, SOLID, GOF i wiele innych

Dla kogo?

Szkolenie skierowane do programistów, projektantów i architektów, którzy pragną poznać, pogłębić lub usystematyzować swoje wiadomości na temat dobrych praktyk, zasad i wzorców programowania obiektowego w języku Java

Wymagania

Uczestnik szkolenia powinien posiadać podstawowe doświadczenie w programowaniu obiektowym w języku Java oraz podstawową znajomość notacji UML

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  • Czemu jednolita technika pracy z kodem w zespole jest istotna?
  • Jak mierzyć jakość kodu źródłowego i jakie są koszty niskiej jakości
 2. Czytelny kod (ang. Clean Code)
  • Nazewnictwo pakietów, klas, metod
  • Komentarze
  • Klasy
  • Metody
  • Struktury danych
  • Obsługa wyjątków i błędów
 3. Wzorce GRASP w oparciu o warsztaty problemowe
  • Low Coupling, High Cohesion
  • Information Expert
  • Creator
  • Pure Fabrication
  • Polymorphism
  • Indirection
  • Protected Variations
  • Controller
 4. Zasady SOLID w oparciu o warsztaty problemowe wraz z zasadami refaktoryzacji
  • The Single Responsiblity Principle
  • The Open/Closed Principle
  • The Liskov Substitution Principle
  • The Interface Segregation Principle
  • The Dependency Inversion Principle
 5. Wzorce GoF w oparciu o warsztaty problemowe wraz z zasadami refaktoryzacji
  • Wzorce konstrukcyjne: Builder, Prototype, Factory Method, Abstract Factory, Singleton
  • Wzorce strukturalne: Facade, Proxy, Composite, Adapter, Decorator, Bridge
  • Wzorce behawioralne: Command, Observer, State, Strategy, Chain of Responsibility, Mediator, Visitor, Template Method

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email