Adresaci szkolenia:

Kurs przeznaczony jest dla programistów posiadających podstawową wiedzę w zakresie JavaScript, którzy chcą zaktualizować swoją wiedzę dotyczącą języka o jego aktualny standard (ECMAScript 2015 / “ES6”) oraz poznać jego zdobywające coraz większą popularność rozszerzenie w postaci języka TypeScript.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami związnymi z programowaniem w aktualnej wersji języka JavaScript oraz w TypeScript oraz przećwiczenie praktycznych zastosowań udostępnianych przez te języki konstrukcji.

Osoby, które ukończą szkolenie dowiedzą się jak:

 • konstruować czytelne i wydajne aplikacje w JavaScript oraz TypeScript z wykorzystaniem aktualnych możliwości tych języków,

 • używać szerokiego wachlarza konstrukcji dostępnych w tych językach do rozwiązywania typowych problemów,

 • prawidłowo i efektywnie skonfigurować środowisko do pracy z tymi technologiami,

 • stosować mechanizmy pozwalające kontrolować jakość kodu aplikacji

Powyższa wiedza umożliwi uczestnikom samodzielne programowanie w ECMAScript 2015 i TypeScript w zaawansowanych aplikacjach webowych.

Mocne strony szkolenia:

Charakterystyczną cechą szkolenia jest szeroki zakres przedstawionego materiału przy jednoczesnym skupieniu na aspekcie praktycznym. Największy nacisk położony jest na techniki i narzędzia, które sprawdziły się w produkcyjnych projektach i przynoszą największy wzrost wydajności pracy.

Część warsztatowa szkolenia pozwala na osiągnięcie poziomu umiejętności pozwalającego na samodzielne wykorzystanie zdobytej wiedzy od razu po zakończeniu kursu.

Wymagania:

Od uczestników wymagana jest przynajmniej podstawowa umiejętność programowania w języku JavaScript.

Parametry szkolenia:

2*8 godzin (2*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie i narzędzia

  • Przegląd konstrukcji ECMAScript 5

  • Wprowadzenie do ECMAScript 2015

   • Krótka historia i kontekst standardu

   • Wsparcie w środowiskach przeglądarkowych i serwerowych

  • Transpilacja - ES2015 na starszych przeglądarkach

   • Babel

   • TypeScript

   • Zastosowanie w ramach Gulp / Webpack

 2. Podstawy ECMAScript 2015 w praktyce

  • Linting ECMAScript 2015

  • Charakterystyka let i const - kiedy używać?

  • Destructuring assignment - praktyczne zastosowania

  • Wartości domyślne w destructuring assignment

  • Arrow functions

  • Rest parameters i spread operators - przykłady użycia

  • Template strings

   • Podstawowe zastosowanie

   • Tagged template strings

  • Nowe metody klasy i prototypu Array

  • Pętla for … of

 3. Moduły w ECMAScript 2015

  • Wsparcie w poszczególnych środowiskach

  • SystemJS - polyfill dla modułów

  • Konwersja pliku na moduł ES2015

  • Eksportowanie domyślne

  • Importowanie modułów

 4. Klasy w ECMAScript 2015

  • Tworzenie klas

  • Konstruktor

  • Metody

   • Metody statyczne

   • Akcesory - praktyczne zastosowanie

  • Dziedziczenie

 5. TypeScript - wprowadzenie do języka

  • Wprowadzenie

   • Dlaczego warto?

   • Instalacja i konfiguracja edytora

  • Podstawowe typy i adnotacje typów

   • Tablice

   • Tuple

   • Enum

   • Any

   • Void

  • Jak działa type inference?

  • Generics

  • Iteratory i generatory

 6. TypeScript w praktyce

  • Migracja na TypeScript

  • Definicje typów dla zewnętrznych bibliotek

  • Linting TypeScript

  • Użycie z popularnymi rozwiązaniami

   • AngularJS 1 i 2

   • React i JSX

   • Node.js

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email