Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do młodych kierowników projektów oraz inżynierów, którzy planują rozwój swojej kariery w kierunku zarządzania projektami. Zainteresowane szkoleniem będą również osoby chcące bliżej zapoznać się z problematyką efektywnego raportowania postępów w projekcie.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką efektywnego pisania raportów na poziomie Kierownika Projektu, pokazanie raportu jako jednego z narzędzi komunikacji dla kierownika projektu, przedstawienie roli raportowania w procesie zarządzania organizacją. Uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć elementy pisania raportu w trakcie szkolenia. Szczególną uwagę szkolenie poświęca szybkiemu określaniu najistotniejszych elementów dobrego raportu, tak, aby zawierał wszystkie niezbędne informacje jednocześnie pozostając zwięzłym. Uczestnikom pokazana zostanie perspektywa poszczególnych odbiorców raportów (kierownicy, dyrektorzy, top-management), aby pokazać ich oczekiwania oraz podkreślić rolę tego narzędzia komunikacji.

  • wymienić istotne elementy raportu,
  • omówić rolę raportowania w zarządzaniu organizacją,
  • sprawnie przygotować zwięzły raport dotyczący postępów projektu.

Mocne strony szkolenia:

Mocną stroną szkolenia jest praktycznie ujęcie tematu. Pokazane zostaną przykłady różnych sytuacji z życia projektu oraz przykłady raportów. Uczestnicy również przećwiczą w praktyce pisanie krótkiego raportu dla zadanej, przykładowej sytuacji projektu.

Wymagania:

Uczestnicy powinni mieć ogólne pojęcie na temat wytwarzania oprogramowania.

Parametry szkolenia:

1*8 godzin (1*7 godzin netto) wykładów przeplecionych krótkimi ćwiczeniami na zadany przez prowadzącego przykładowy temat.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email