Adresaci szkolenia:

Kurs przeznaczony jest dla programistów posiadających podstawową wiedzę w zakresie HTML i JavaScript, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje związane z tworzeniem interaktywnych aplikacji internetowych.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z teoretycznymi oraz praktycznymi zagadnieniami technologii HTML 5, JavaScript oraz frameworkiem AngularJS, umożliwiające efektywne tworzenie aplikacji webowych.

Osoby, które ukończą szkolenie dowiedzą się jak:

 • tworzyć strony i formularze w HTML 5, także w sposób umożliwiający przenośność,
 • stosować style CSS 3 do formatowania stron i tworzenia efektów graficznych,
 • korzystać z zaawansowanych funkcjonalności HTML 5 takich jak operacje na plikach, drag & drop, komunikacja z serwerem lub osadzanie multimediów,
 • tworzyć dowolne efekty graficzne dzięki nowym elementom HTML 5,
 • stosować język JavaScript do rozwiązywania popularnych problemów,
 • zaimplementować architekturę Model-View-Controller w aplikacji webowej dzięki użyciu AngularJS.

Powyższa wiedza umożliwi uczestnikom na samodzielne tworzenie zaawansowanych interfejsów aplikacji webowych stosując popularne standardy.

Wymagania:

Od uczestników wymagane jest rozeznanie w standardach HTML, XML, HTML DOM oraz znajomość podstaw tworzenia aplikacji webowych. Podstawy programowania w JavaScript lub innym języku skryptowym zdecydowanie ułatwią przyswojenie materiału szkoleniowego.

Parametry szkolenia:

5*8 godzin (5*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Wielkość grupy: maks. 10 osób.

Program szkolenia

 1. HTML 5
  1. Postawy HTML 5, CSS i JavaScript
   1. Tworzenie strony i stosowanie podstawowych stylów
   2. Zalety HTML 5. Porównanie z HTML 4
   3. Wsparcie przeglądarek dla HTML 5
   4. Przegląd najważniejszych nowych znaczników strukturalnych w HTML 5
   5. Wprowadzenie do JavaScript i przegląd składni
   6. Wprowadzanie JavaScript do struktury HTML DOM
   7. Obsługa zdarzeń wejściowych
   8. Tworzenie formy i walidacja danych wejściowych z użyciem atrybutów HTML 5 lub JavaScript
   9. Ćwiczenia z formami i walidacją danych
  2. Programowanie w JavaScript
   1. Struktura kodu JavaScript
   2. Tworzenie i rozszerzanie obiektów
   3. Wybrane dobre praktyki
   4. Ćwiczenia: dziedziczenie z obiektów i refaktoryzacja kodu
  3. Interfejsy programistyczne w HTML 5
   1. Dostęp do systemu plików, operacje na plikach
   2. Drag & Drop
   3. Osadzanie multimediów
   4. Podstawy Web Audio API
   5. Geolocation API
   6. Debugowanie oraz profilowanie aplikacji webowej
   7. Ćwiczenia z API HTML 5
  4. Aplikacje offline w HTML5
   1. Zarządzanie danymi lokalnymi
   2. Buforowanie lokalne aplikacji
   3. Ćwiczenia: aplikacja i dane offline
  5. Dostosowywanie aplikacji
   1. Tworzenie przenośnego interfejsu
   2. Wykrywanie urządzenia i wybieranie odpowiedniej reprezentacji. CSS 3 Media Queries
   3. Ćwiczenie: przygotowanie strony do wydruku oraz wyświetlenia na urządzeniu mobilnym
  6. Zaawansowane operacje graficzne
   1. Interaktywna grafika wektorowa z użyciem Scalable Vector Graphics
   2. Rysowanie na "płótnie": Canvas
   3. Ćwiczenia
  7. Stosowanie CSS 3 w stronach HTML 5
   1. Stosowanie stylów tekstu
   2. Stosowanie stylów do elementów blokowych
   3. Selektory CSS3
   4. Ulepszanie efektów graficznych z użyciem CSS3
   5. Ćwiczenia: stylowanie nagłówków
  8. Animacje
   1. Efekty przejść w CSS3
   2. Transformacje elementów
   3. Stosowanie animacji CSS Key-Frame
  9. Komunikacja sieciowa między aplikacją a serwerem
   1. Wysyłanie i odbieranie danych z użyciem XMLHTTPRequest
   2. Ćwiczenia: Marshalling i wymiana danych w aplikacji webowej
   3. Wprowadzenie do Web Sockets
   4. Wysyłanie i odbieranie danych z użyciem Web Sockets
   5. Ćwiczenia: Web Sockets
  10. Web Messaging API
   1. Wymiana wiadomości między dokumentami
   2. Uwierzytelnianie domen
   3. Kanały i porty
   4. Ćwiczenia
  11. Web Worker Process
   1. Operacje asynchroniczne i uzyskiwanie krótkiego czasu odpowiedzi aplikacji
   2. Rodzaje Web Worker'ów
   3. Wsparcie w przeglądarkach
   4. Wyświetlanie komunikatów podczas przetwarzania czasochłonnych operacji
  12. Extra (opcja)
   1. Webowe aplikacje natywne w Google Chrome: struktura, tworzenie i przenośność (wymagana znajomość języków C/C++)
 2. CSS 3: wybrane zagadnienia i ćwiczenia
  1. Stosowanie czcionek w aplikacjach webowych z użyciem CSS3
  2. Efekty tekstowe
  3. Układ dokumentu z wieloma kolumnami
  4. Efekty krawędzi
  5. Kolor, przeźroczystość i gradient
  6. Przekształcenia 2D i 3D
  7. Efekty przejść i animacje
  8. Box Layout - elastyczny układ
  9. Tło dokumentu
 3. JavaScript
  1. Wybrane zagadnienia językowe
   1. Tablice i inne struktury danych
   2. Funkcje jako obiekty
   3. Przekazywanie zmiennej listy argumentów do funkcji
   4. Prototypy funkcji
   5. Prototypy wbudowane
   6. Domknięcia funkcji
   7. Wyrażenia regularne
  2. Wybrane problemy i zastosowania JavaScript z ćwiczeniami
   1. Uruchamianie kodu JavaScript z zewnętrznych lokalizacji
   2. Przechwytywanie pozycji myszy
   3. Przyciski "Forward" i "Back"
   4. Tworzenie alertów w JavaScript
   5. Rozpoznawanie przeglądarki. Wykrywanie rodzaju dokumentu
   6. Przekierowanie
   7. Otwieranie nowego okna
   8. Data i czas
   9. Wykonanie z opóźnieniem
   10. Ładowanie obrazków przed wyświetleniem
   11. Zmiana obrazka przycisku po najechaniu kursorem
   12. Generator liczb losowych
   13. Operacje na literałach
   14. Formatowanie liczb na walutę
   15. Wycieki pamięci w JavaScript
 4. Angular JS: MVVW w JavaScript
  1. Czym jest wzorzec MVVW i MVW
   • budowa aplikacji opartych o Angular JS
   • Angular Seed / Twitter Bootstrap
  2. Modele w Angular JS
   • objaśnienie działania modeli w Angular JS
   • wiązanie modeli w dwie i jedną stronę
   • izolowany $scope i jego zastosowanie
  3. Widoki i szablony
   • omówienie zasady działania widoków w Angular JS
   • repeater'y
   • przełączniki klas CSS, wyrażenia logiczne
   • dołączanie kodu HTML różnych szablonów
   • walidatory formularzy:
    1. użycie wbudowanych walidatorów
    2. dołączanie niestandardowych walidatorów
    3. style błędów formularzy i elementów
   • obsługa zdarzeń
   • załączanie zewnętrznych bibliotek Angular UI
  4. Dyrektywy
   • czym jest dyrektywa i do czego służy
   • dołączanie zewnętrznych dyrektyw
   • zastosowanie w praktyce - dyrektywy z izolowanym kontrolerem
  5. Serwisy
   • czym są serwisy i do czego służą
   • wstrzykiwanie serwisów do wielu kontrollerów, użycie $inject
   • omówienie metod Angular $http jako serwisu
   • używanie modułu serwisu w innym module
   • interfejs REST jako Angular Web Service
  6. Routery
   • ładowanie szablonów po zmianie url
   • korzystanie z wielu widoków dla jednego i wielu kontrollerów
  7. Angular UI
   • korzystanie z zewnętrznych bibliotek UI
   • tworzenie list za pomocą gotowych bibliotek (ng-grid)
  8. Unit testy w Angular JS
  9. Ćwiczenia: tworzenie aplikacji typu RIA z Angular JS

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email