Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do specjalistów IT, programistów, liderów i menadżerów, którzy pragną zwiększyć swoje umiejętności w zakresie osobistej efektywności. Przy czym osobista efektywność jest rozumiana tutaj jako:

 • skuteczne zarządzanie sobą w czasie,

 • odpowiednie przyznawanie priorytetów do zadań,

 • stawianiem sobie celów w sposób wspierający ich realizację,

 • odpowiednie planowanie codziennych zadań,

 • osiąganie celów długoterminowych.

Cel szkolenia

Podczas szkolenia nabędziesz wiedzę dotyczącą efektywności osobistej, poznasz narzędzia służące do jej zwiększania i rozwiniesz swoje umiejętności w tym zakresie tak, aby jak najlepiej wykorzystać swój potencjał.

W szczególności podczas szkolenia:

 • poznasz i nauczysz się wykorzystywać najbardziej skuteczne metody efektywnego zarządzania sobą w czasie,

 • poznasz i nauczysz się wykorzystywać techniki stawiania celów i długoterminowego planowania,

 • nauczysz się skutecznych technik budowania wewnętrznej motywacji i determinacji do osiągania założonych celów,

 • nauczysz się skuteczniej zarządzać sobą w stresie.

Mocne strony szkolenia

Szkolenie prowadzone przez doświadczonych trenerów i praktyków. Program szkolenia jest oparty na metodach potwierdzonych naukowo, których skuteczność została zweryfikowana eksperymentalnie. Szkolenie dostosowane jest do rozwiązania problemów typowo występujących w branży IT.

Szkolenie prowadzone jest w sposób aktywny, w formie warsztatów, co nie tylko ułatwia zapamiętanie wiedzy, ale sprzyja skutecznej nauce praktycznych umiejętności. Prezentowane treści mogą zostać praktycznie wykorzystane w następny dzień po szkoleniu.

Wymagania

Otwarty umysł i chęć do nauki.

Parametry szkolenia

2*7 godzin z godzinną przerwą obiadową. Szkolenie w formie warsztatowej (70%) z wykładowym uzupełnieniem teorii (30%).

Wielkość grupy: 6-12 osób.

Program szkolenia

MODUŁ 1: Wprowadzenie do tematyki osobistej efektywności

 1. Ścisła definicja osobistej efektywności

 2. Rola osobistej efektywności w pracy IT

MODUŁ 2: Stawianie efektywnych celów

 1. Rola celów w osiąganiu sukcesu

 2. Metaprogramy w stawianiu celów

 3. Model SMART i jego rozwinięcia

 4. Role, wartości i poziomy Diltsa w stawianiu celów

MODUŁ 3: Zarządzanie sobą w czasie

 1. Modele i teoria czasu

 2. Macierz Eisenhowera, zasada pareto i inne narzędzia w zarządzaniu sobą w czasie

 3. Ustalanie priorytetów

 4. Prokastrynacja w IT

 5. Rola skutecznego wypoczynku dla efektywnej pracy. Utrzymywanie równowagi pomiędzy życiem a pracą

MODUŁ 4: Planowanie

 1. Rola planowania w realizacji celów

 2. Różne metody planowania, w szczególności technika planowania od tyłu i metoda cel-efekt

 3. Rola dwójmyślenia w planowaniu

MODUŁ 5: Motywacja

 1. Motywacja a determinacja

 2. Budowanie nawyków

 3. Kaizen w motywacji

MODUŁ 6: Zarządzanie sobą w stresie

 1. Czym jest stres? Stres w IT. Wpływ stresu na osobistą efektywność

 2. Metody wykorzystania stresu

 3. Techniki zarządzania sobą w stresie dla pracowników IT

MODUŁ 7: Podsumowanie

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email