Egzamin umożliwiający uzyskanie certyfikatu Foundation Certificate w dziedzinie zarządzania usługami informatycznym.

ITIL Foundation to certyfikacja na poziomie podstawowym, zapewniająca ogólną świadomość kluczowych elementów, terminologii i koncepcji ITIL®. Moduł ten obejmuje również powiązania między etapami cyklu życia, wykorzystywanymi procesami i ich wkładem w praktyki zarządzania usługami.

Warunki egzaminacyjne:

Egzamin ma formę testu (pytania z podanymi wariantami odpowiedzi do wyboru).
Egzamin składa się z 40 pytań.
Zdanie egzaminu wymaga uzyskania min 65% poprawnych odpowiedzi (26 punktów).
Czas trwania - 60 minut (dla osób zdających w języku, który nie jest ich językiem ojczystym do czasu trwania egzaminu dolicza się 15 minut).

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email