Egzamin umożliwiający uzyskanie tytułu specjalisty w zakresie inżynierii wymagań - Certified Professional for Requirements Engineering (akredytacja Requirements Engineering Qualification Board).

Egzamin oparty jest na oficjalnym syllabusie REQB i obejmuje następujące zagadnienia:

 • Podstawy inżynierii wymagań
 • Procedury i procesy
 • Zarządzanie projektem i zarządzanie ryzykiem
 • Odpowiedzialności i role
 • Identyfikacja wymagań
 • Specyfikacja wymagań
 • Analiza wymagań
 • Śledzenie wymagań
 • Zapewnienie jakości
 • Narzędzia

Warunki egzaminacyjne:

 • Egzamin ma formę testu (pytania z podanymi wariantami odpowiedzi do wyboru)
 • Egzamin składa się z 40 pytań.
 • Za każdą poprawną odpowiedź na pytanie można otrzymać 1 punkt.
 • Zdanie egzaminu wymaga uzyskania min 65% poprawnych odpowiedzi (26 punktów).
 • Czas trwania - 60 minut.
 • Egzamin można zdawać na zakończenie akredytowanego szkolenia, albo jako egzamin eksternistyczny, bez uczestniczenia w szkoleniu.

REQB zaleca, aby przed podejściem do egzaminu uczestniczyć w szkoleniu, jednak możliwe jest zdawanie egzaminu bez udziału w szkoleniu.

Pytania?

* Wymagane.
** Szczegóły promocji w Regulaminie.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email