Partner merytoryczny

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów.

Cel szkolenia

Poznanie wszystkich aspektów silnika wyszukiwania Elasticsearch, umożliwiających pracę w różnorodnych projektach i budowanie zaawansowanych aplikacji opartych o tę technologię.

Mocne strony szkolenia

Warsztatowy charakter szkolenia.

Parametry szkolenia

Liczba godzin: 3 * 8h.

Forma: wykład + warsztaty

Program szkolenia

 1. Podstawy
  1. Wstęp (podstawy Elasticsearch, przegląd funkcjonalności, przykłady zastosowań, Apache Lucene)
  2. Document API (operacje na dokumentach)
  3. Search API (wstęp do wyszukiwania)
  4. Query DSL (wyszukiwanie pełnotekstowe)
  5. Model danych (budowanie struktury dokumentów i analiza tekstu)
  6. Agregacje
 2. Trafność wyszukiwania
  1. Omówienie scoringu Lucene
  2. Omówienie kontekstów trafności wyników
  3. Budowanie zapytań
  4. Parsery zapytań i ich konfiguracja
  5. Metody boostowania dokumentów
  6. Testy trafności
  7. UX, a trafność
 3. Skalowanie silnika wyszukiwania
  1. Wprowadzenie
  2. Architektura
  3. Budowanie rozproszonego klastra
  4. Skalowanie silnika wyszukiwania
  5. Indeksowanie i wyszukiwanie przy dużym obciążeniu
  6. Zaawansowane ustawienia silnika wyszukiwania
  7. Rozwiązywanie problemów
 4. Podsumowanie

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email