Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są programiści oraz architekci, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu najpopularniejszej technologii dostępu do bazy danych na platformie .NET Core - Entity Framework Core.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przeprowadzenie uczestników przez pełny zakres możliwości oraz zastosowań Entity Framework Core. W ramach szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę potrzebną do świadomej i samodzielnej pracy z warstwą bazy danych w środowisku .NET, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk i wydajności tworzonych rozwiązań. Program szkolenia obejmuje obszar najważniejszych zastosowań EF Core i skupia się na elementach przydatnych w codziennej pracy programisty .NET

Wymagania

Od uczestników wymagana jest:

 • Umiejętność posługiwania się środowiskiem Visual Studio
 • Podstawowa znajomość języka C#
 • Podstawowa znajomość języka SQL

Specjalne wymagania techniczne

Do realizacji szkolenia konieczne jest posiadania środowiska Visual Studio 2017 w wersji min. Community Edition.

Parametry szkolenia

3 dni (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do Entity Framework
  • Narzędzia ORM – zastosowanie, wady oraz zalety
  • Historia rozwoju Entity Framework
  • Wewnętrzne mechanizmy Entity Framework
  • Porównanie możliwości Entity Framework 6 oraz Entity Framework Core
 2. Code First
  • Czym jest Code First
  • Tworzenie modelu w technice Code First
  • Atrybuty mapowania modelu
  • Konfiguracja mapowania modelu za pomocą fluent API
  • Mapowanie relacji
  • Konfiguracja dziedziczenia modeli
 3. DB First
  • Czym jest Db First
  • Definiowanie połączenia z bazą danych
  • Importowanie modelu danych z bazy
 4. Operacje na danych
  • Dodawanie nowego rekordu
  • Aktualizacja rekordu
  • Usuwanie rekordów
  • Wykonywanie zapytań z wykorzystaniem LINQ
  • Operacje na danych relacyjnych
  • Finalizacja zapytań oraz operacje na danych po stronie klienta
  • Śledzenie zmian modelu oraz NoTracking queries
  • Transakcje
  • TrackGraph API oraz praca z Disconneted Entities
 5. Migracje
  • Czym są migracje?
  • Migracje automatyczne
  • Migracje manualne
  • Modyfikacja i weryfikacja skryptów migracyjnych
 6. Zaawansowane mechanizmy Entity Framework Core
  • Operacje asynchroniczne
  • Bezpośrednie wykonywanie zapytań SQL
  • Obsługa procedur składowanych (T-SQL)
  • Dostawca InMemory oraz mockup operacji na bazę danych
  • Predefiniowane zapytania LINQ jako metody rozszerzające
  • Globalne filtry zapytań
  • Logowanie zachowań Entity Framework Core
  • Zaawansowane konfiguracje ModelBuilder

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email