100%
pozytywnych ocen
poprzednich realizacji szkolenia.

Najpopularniejszy framework JavaScript
w kontekście rozwiązań korporacyjnych.
Doskonały
framework do rozwiązań biznesowych z gotowymi komponentami.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane do deweloperów frontend chcących poznać możliwości frameworku ExtJS 6.x w celu budowania zaawansowanych aplikacji, gdzie duża część funkcjonalna przeniesiona została na warstwę klienta (przeglądarka internetowa).

Cel szkolenia

 • Praktyczne wprowadzenie do frameworku
 • Gruntowne poznanie teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z tworzeniem bogatych aplikacji internetowych w oparciu o ExtJS 6.x
 • Przedstawienie dobrych praktyk i sposobu rozwiązania typowych problemów

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy posiądą wiedzę umożliwiającą samodzielne tworzenie skalowalnych aplikacji internetowych przy użyciu ExtJS.

Parametry szkolenia

3*8 godzin wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów)

Program szkolenia

 1. JavaScript w kontekście ExtJS (opcjonalnie)
  • Istotne elementy języka
  • Deklaracja / zasięg zmiennych
  • Hoisting i zarządzanie scopem
  • Referencja this oraz bindowanie
  • Funkcje i domknięcia
  • Prototyp i programowanie obiektowe
  • Kod asynchroniczny (callbacks, promises, RxJS)
  • Dobre praktyki
 2. Wprowadzenie
  • Omówienie cech i możliwości frameworku
  • Przegląd istotnych zmian w wersji 6.x
  • Instalacja i konfiguracja środowiska developerskiego
  • Podstawowe narzędzia SDK
  • Zapoznanie z dostępną dokumentacją
  • Tworzenie i budowanie aplikacji
 3. Architektura
  • Model View Controller vs. Model View ViewModel
  • Application Controllers
  • View Controllers
  • ViewModel i Bindowanie
  • Komponenty widoku
  • Dostęp do danych z (Stores, Proxies)
  • Routing
  • Cykl życia i konfiguracja aplikacji
  • Tworzenie uniwersalnych rozwiązań - Classic / Modern toolkit
  • Profile konfiguracyjne (Build, Application, Platform)
  • Responsive design
 4. System klas
  • System klas i implementacja obiektowości na poziomie ExtJS
  • Zarządzanie zależnościami
  • Obiekty konfiguracyjne i składnia JSON
  • Pre/post procesory
  • Mix-ins
  • Wyszukiwanie i praca z elementami DOM
  • Wykorzystanie szablonów (Templates, XTemplates)
  • Przegląd funkcjonalności biblioteki Ext Core
 5. Komponenty widoku
  • Menadżer komponentów
  • Przegląd podstawowych kontrolek widoku
  • Cykl życia komponentów
  • Zarządzanie rozkładem
  • Wyszukiwanie / praca z komponentami
  • Obsługa zdarzeń i reagowanie na działania użytkownika
  • Motywy i modyfikacja wyglądu
  • Leniwa inicjalizacja z użyciem XType
  • Komunikacja między komponentami
 6. Model danych
  • Definiowanie klas modelu
  • Typy danych
  • Zarządzanie relacjami
  • Walidacja
  • Magazyny
  • Synchronizacja z serwerem
  • Sortowanie, grupowanie i filtrowanie danych
 7. Obsługa formularzy
  • Budowa formularzy
  • Zarządzanie rozkładem
  • Walidacja
  • Bindowanie
  • Komunikacja z serwerem
 8. Zaawansowane elementy widoku
  • Praktyczne użycie kontrolek - ComboBox, Grid, Tree, Chart
  • Rozwiązywanie często spotykanych problemów - selekcja, edycja, stronicowanie, bindowanie, przekazywanie danych
  • Customizacja i tworzenie komponentów

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email